Vrij biljarten bij onze Sociëteit?

Ook als u geen lid wilt worden van BV De Nieuwe Gouwe of Musketier, dan is het mogelijk om recreatief zo nu en dan of zelfs dagelijks te biljarten in ons centrum.

Huishoudelijk reglement Sociëteit de Hoog

Artikel 1  Toegang

De Hoog Biljart & Bridgecentrum is, onder voorbehoud, vrij toegankelijk voor leden en
donateurs van Sociëteit de Hoog, sponsoren van Stichting de Hoog Biljart en Bridgecentrum

en leden van de BC Nieuwe Gouwe, Kaderteam de Hoog/van der Wilt en BV de Musketier.

Onder de 18 jaar is er alleen toegang onder begeleiding van een volwassen lid, sponsor of donateur.

Artikel 2 Contributie

Voor leden van BC Nieuwe Gouwe, Kaderteam De Hoog/van der Wilt en BV de Musketier verwijzen wij u naar het huishoudelijke Reglement van de betreffende vereniging waarin contributies en rechten zijn geregeld.

Afkoop biljarthuur alle dagen per 01-08-2023 € 135,00.
Voor leden van BC Nieuwe Gouwe en BV de Musketier geldt een gereduceerd tarief om spelend
lid te worden. per 01-08-2023 € 85,00.

Donateur: per 01-08-2023 € 50,00.
Donateurs betalen altijd tafelhuur. Leden van de biljartverenigingen zoals hier boven genoemd
betalen tafelhuur wanneer er gebruik gemaakt wordt van een biljarttafel buiten de gestelde tijden en aantal tafels conform de betreffende overeenkomst.

Tarieven:

Matchtafel:  per 01-08-2023 € 5,00 per persoon per uur (max.€ 10,00) per uur bij meer dan 2 personen op 1 tafel)

Kleine tafel: per 01-08-2023 € 3,00 per persoon per uur (max € 6,00) per uur bij meer dan 2 personen op 1 tafel)

Artikel 3  Lidmaatschap of donateur

1. Men kan lid of donateur worden indien men de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt door aanmelding bij het bestuur.
2.  Het toekomstig lid  of donateur vult een inschrijvingsformulier in hetgeen door het lid dient te worden ondertekend.
3. Het dagelijks bestuur van Stichting de Hoog Biljart en Bridgecentrum fungeert als ballotagecommissie.
4. Het beëindigen van het lidmaatschap en/of donateurschap dient altijd schriftelijk te gebeuren.
5. Bij beëindiging van het lidmaatschap en/of donateurschap vervallen alle rechten van het lidmaatschap of donateurschap.

Artikel 4 Betaling

1.De hoogte van de contributie en de daarbij behorende rechten worden jaarlijks voor aanvang van het nieuwe sociëteitsjaar vastgesteld.
2. Het sociëteitsjaar loopt van 1 augustus tot 31 juli.
3. Betalingen dienen per jaar vooruit te worden betaald.
4. Contributieachterstand van meer dan 1 maand worden door de sociëteit niet getolereerd. In dit geval krijgen de desbetreffende(n) een aanmaning, Peildatum : 1 oktober
5. Bij een contributieachterstand van 2 maanden krijgen de desbetreffende(n) een tweede aanmaning , inclusief een administratieve heffing van € 2,50.  Peildatum : 1 november
6. Bij een contributieachterstand van 3 maanden worden de desbetreffende(n) zonder pardon geroyeerd. Peildatum : 1 december

Artikel 5  Consumptieprijzen

De prijzen van de consumpties worden periodiek door het bestuur van Stichting de Hoog Biljart en Bridgecentrum vastgesteld.

Artikel 6 Openingstijden

1. Behoudens bijzondere gelegenheden zoals finales, toernooien, voorwedstrijden en competitie, waarvoor de wedstrijdleiding in overleg met het stichtingsbestuur afwijkende tijden kan
afspreken, is het gebouw op de hiernavolgende tijden geopend:

Openingstijden gedurende het biljartseizoen (2e week augustus tot 2e week juni)
a. maandag t/m vrijdag vanaf 12.00 uur

Openingstijden buiten het biljartseizoen:
a. maandag vanaf 18:00 uur

b. dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag vanaf 12.00 uur

Sluitingstijden :
a. maandag t/m vrijdag om 24.00 uur

2.   Barpersoneel is bevoegd om bij weinig of geen bezetting af te wijken van de sluitingstijden.

Artikel 7  Onderhoud biljarts

1. Ieder lid of donateur is verantwoordelijk voor het schoon opleveren van het biljart waar hij/zij op speelt.

Na gebruik van de biljarts dient de tafel te worden geborsteld, gestofzuigd en afgedekt. Ook dienen de

ballen te worden gepoetst alvorens deze worden ingeleverd bij het aanwezige personeel.

In de biljartzaal en/of de ruimte van BC Nieuwe Gouwe/BV de Musketier/Sociëteit de Hoog zijn hiervoor middelen beschikbaar.

2. Tijdens het biljarten is het dragen van horloges en/of sieraden aan de hand die op het biljart rust niet toegestaan.

3. Het spelen op de matchtafels is alleen toegestaan voor gevorderde biljarters.

Artikel  8 Wangedrag

1. Bij wangedrag van zowel leden, donateurs, alsmede genodigden worden maatregelen genomen door het bestuur, hetgeen kan resulteren in een royement van de betreffende persoon.

Artikel 9  Slotbepaling

1. In alle gevallen, waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur van Stichting De Hoog Biljart & Bridgecentrum.

2. Het meebrengen van huisdieren is in ons centrum niet toegestaan.

Inschrijfformulier

Dit bericht is geplaatst in Biljart, Geen categorie. Bookmark de permalink. Reacties en trackbacks zijn beide momenteel gesloten.