Stichting

Stichting De Hoog Biljart & Bridgecentrum:

De Stichting heeft volgens de statuten (op te vragen bij de secretaris) als doel Centrum De Hoog te exploiteren en alle verenigingen in het Centrum te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun leden en te helpen groeien.

Bestuursleden van de Stichting zijn: Martin de Bruin, voorzitter en biljartzaken. Henk Wijzenbroek, secretaris. Cees Docter, penningmeester. Rianne Schuizeman, denksportzaken en beheer. Theo Daanen, commerciële zaken en “Vrienden van De Hoog”

Voor het biljarten en de denksporten zullen speciale activiteiten voor de jeugd opgezet worden.

Uiteindelijk moeten de denksporten en biljarten in Gouda  op nationaal niveau worden beoefend.

Deze sportieve doelstelling moet wel samen gaan met de andere doelstelling van de Stichting, namelijk dat de ouderwetse gezelligheid bij de verschillende activiteiten weer terugkomt.

Een uitdaging van de Stichting is een gezonde financiële huishouding te krijgen. Dit kan zeker niet alleen met de opbrengsten van de huur van de verenigingen en de beperkte hoeveelheid consumpties, die denksporters en biljarters bij het beoefenen van hun sport nuttigen.

Voor de speciale evenementen hebben we hard sponsors nodig.

Regulier hopen we een groot aantal bedrijven als  Vrienden  aan ons te binden.

Voor vragen over de Stichting  Henk Wijzenbroek, secretaris@bjbgouda.nl

KvK inschrijving 58427333

Bankrekening NL42 RABO 0335 5784 62