Sportief en gezond 2022 voor iedereen

Voor het tweede achtereenvolgende jaar moet het bestuur van De Hoog alle bezoekers en vrijwilligers via deze weg een sportief en vooral gezond nieuwjaar wensen. Corona heeft er opnieuw voor gezorgd dat ons centrum gesloten blijft en dat fysiek contact niet mogelijk is. Veel van onze leden moeten weer gedwongen thuiszitten en wachten op het verlossende woord van  het kabinet. We hopen van ganser harte dat het centrum op maandag 17 januari weer haar deuren mag openen, maar helaas is niets zeker.

Zeker is wel dat onze donateurs, leden, verenigingen en bezoekers alsmede onze verhuurder Siroco en de overheid er toe hebben bijgedragen dat De Hoog ook daadwerkelijk weer open gaat. Een deel van de huur is kwijtgescholden, er is met succes financiële steun van het rijk verkregen en alle verenigingen hebben zonder morren de huur doorbetaald. Financieel gezien hebben we uiteraard een veer moeten laten doordat de horeca-omzet een flinke klap kreeg, maar we hebben 2021 – zo het er nu naar uitziet – zonder grote verliezen kunnen afsluiten.

De (financiële) continuïteit van De Hoog heeft niettemin de hoogste prioriteit. Helaas heeft corona er ook voor gezorgd dat alle plannen voor nieuwe activiteiten en het werven van sponsoren op een laag pitje moesten worden gezet. Maar daar komt verandering in. Achter de schermen is inmiddels een werkgroep actief, bestaande uit leden van de diverse verenigingen. Deze groep ondersteunt de nieuw opgerichte Stichting Vrienden van De Hoog, die door middel van extra activiteiten en sponsoring het centrum en de individuele sporten een mooie toekomst wil geven.

Het bestuur onder leiding van voorzitter Theo Daanen heeft al enkele sessies met de werkgroep achter de rug en hopelijk kan hij weer snel om tafel om allerlei plannen uit te werken.  Het bestuur van de Vrienden zal daarna zo snel mogelijk een nieuwsbrief sturen naar alle (verenigings)leden met onze ideeën. Zo kunt u financiële steun geven of bijvoorbeeld lid worden van de Club van 100. Een belangrijke pijler is ook sponsoring. Denkt u alvast na of er bedrijven (maar ook particulieren) kunnen worden benaderd. Uiteraard zorgt de stichting ervoor dat daar ook een tegenprestatie tegenover staat.

Genoeg te doen dus dit jaar. Laten we er gezamenlijk voor zorgen dat De Hoog bij het tienjarig bestaan in 2023 er zo goed voor staat dat de continuïteit in de lengte van jaren is gewaarborgd.

Graag snel tot ziens bij het biljarten, bridgen, schaken, dammen en go,

Het bestuur

Dit bericht is geplaatst in Algemeen, Biljart, Bridge, Dammen, Go, Schaken. Bookmark de permalink. Reacties en trackbacks zijn beide momenteel gesloten.