Biljartvereniging Nieuwe Gouwe

Het biljartcentrum De Hoog is de thuishaven van Biljart Club Nieuwe Gouwe (voorheen BC Westhaven).

Iedereen kan lid worden van BC Nieuwe Gouwe. Aanmelden kan bij secretaris Roberto Laurs rhlaurs@hotmail.com of 06-42465484.
Via deze biljartclub kunnen leden meedoen aan de stedelijke recreantencompetitie of aan competities die vallen onder de paraplu van de KNBB Midden-Holland.
Clubdagen van BC Nieuwe Gouwe zijn op woensdag, donderdag en zaterdag. Op die dagen zijn enkele biljarts gereserveerd voor leden van de club.
Algemene informatie over de club is verkrijgbaar bij voorzitter Hans van Raalte, hans.van.raalte@hetnet.nl of 0182-530242.

Kom gerust eens kijken.

Van de voorzitter

Biljartclub Nieuwe Gouwe 10 jaar

BC Nieuwe Gouwe bestaat 10 jaar. Dat is gevierd met een feestelijke lustrumdag op woensdag 16 augustus 2023. Veel leden waren aanwezig om dit lustrum te vieren. De openingsstoot werd na een korte speech verricht door wethouder Thierry van Vugt. Daarna was het de beurt aan de leden en enkele genodigden. Het geheel werd afgesloten met een fantastisch buffet. Kortom: een erg leuke dag!

Van de secretaris

Onderwerp: evenementen Nieuwe Gouwe, NOTEER IN JE AGENDA

De jaarlijkse clubdag vindt plaats op woensdag 3 januari, van 10 tot ca 17 uur.

Je kunt je nu al opgeven bij Harry Gottschalk, tel 06 53277600 / email: harrygottschalk@gmail.com. We vragen wel om een (bescheiden) eigen bijdrage van 5 euro voor de lunch, op 3 januari ter plekke te voldoen.

Eind januari, begin februari : intern kampioenschap driebanden. Nadere info volgt nog. Organisatie door Hans van Raalte.

Clubkampioenschap Libre: op zaterdag 13 april (zowel voorrondes als (kruis-) finales).

Nadere info volgt te zijner tijd.  Organisatie door Harry Gottschalk

Attentie!!

Vrijdag 15 december 2023 zijn er slechts 3 biljarts klein beschikbaar voor het vrij biljarten. Excuses voor het ongemak.