Biljartvereniging Nieuwe Gouwe

Het biljartcentrum De Hoog is de thuishaven van Biljart Club Nieuwe Gouwe (voorheen BC Westhaven).

Iedereen kan lid worden van BC Nieuwe Gouwe. Aanmelden kan bij secretaris Roberto Laurs rhlaurs@hotmail.com of 06-42465484.
Via deze biljartclub kunnen leden meedoen aan de stedelijke recreantencompetitie of aan competities die vallen onder de paraplu van de KNBB Midden-Holland.
Clubdagen van BC Nieuwe Gouwe zijn op woensdag, donderdag en zaterdag. Op die dagen zijn enkele biljarts gereserveerd voor leden van de club.
Algemene informatie over de club is verkrijgbaar bij voorzitter Hans van Raalte, hans.van.raalte@hetnet.nl of 0182-530242.

Kom gerust eens kijken.

Van de secretaris

Op 27 maart 2024 is Ab Harteveld overleden in de leeftijd van 75 jaar. Ab was een zeer gewaardeerd lid. Waar hij kon verleende hij hand- en spandiensten. Hij biljartte ook graag. Pijn in de rug maakte dat hij vanaf oktober 2023 regelmatig verstek moest laten gaan. Zelfs leidde dat tot de mededeling dat hij zeker tot 1 maart 2024 geen competitiewedstrijden meer kon spelen. Daarna bereikte ons het vreselijke bericht van zijn overlijden.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw en kinderen en verdere familie en vrienden. Wij wensen hen sterkte bij het verwerken van dit enorme verlies.

Clubkampioenschap Libre: op zaterdag 13 april 2024 (zowel voorrondes als (kruis-) finales).

Nadere info volgt te zijner tijd.  Organisatie door Harry Gottschalk