Biljartvereniging Nieuwe Gouwe

Het biljartcentrum De Hoog is de thuishaven van Biljart Club Nieuwe Gouwe (voorheen BC Westhaven).

Iedereen kan lid worden van BC Nieuwe Gouwe. Aanmelden kan bij secretaris Roberto Laurs rhlaurs@hotmail.com of 06-42465484.
Via deze biljartclub kunnen leden meedoen aan de stedelijke recreantencompetitie of aan competities die vallen onder de paraplu van de KNBB Midden-Holland.
Clubdagen van BC Nieuwe Gouwe zijn op woensdag, donderdag en zaterdag. Op die dagen zijn enkele biljarts gereserveerd voor leden van de club.
Algemene informatie over de club is verkrijgbaar bij voorzitter Hans van Raalte, hans.van.raalte@hetnet.nl of 0182-530242.

Kom gerust eens kijken.

Wedstrijden en uitslagen 2020-2021:

Recreanten competitie Gouda