Biljartvereniging Nieuwe Gouwe

Het biljartcentrum De Hoog is de thuishaven van Biljart Club Nieuwe Gouwe (voorheen BC Westhaven).

Iedereen kan lid worden van BC Nieuwe Gouwe. Aanmelden kan bij secretaris Roberto Laurs rhlaurs@hotmail.com of 06-42465484.
Via deze biljartclub kunnen leden meedoen aan de stedelijke recreantencompetitie of aan competities die vallen onder de paraplu van de KNBB Midden-Holland.
Dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag (de zogeheten clubdagen) betreffen de dagen dat er 3 biljarts gereserveerd zijn voor de leden van BC Nieuwe Gouwe.
Algemene informatie over de club is verkrijgbaar bij voorzitter Hans van Raalte, hans.van.raalte@hetnet.nl of 0182-530242.

Kom gerust eens kijken.

Van de secretaris

Nadere informatie mbt laatste biljartdag!!

in onderstaand bericht is aangegeven dat zodra nadere informatie omtrent de sluiting van het pand aan de Nieuwe Gouwe bekend is deze zal worden gecommuniceerd. Inmiddels is het volgende bekend:

  • de laatste dag dat er gebiljart kan worden is: 26 juni 2024! De biljarts worden 27 juni 2024 ontmanteld en gereed gemaakt voor de verhuizing;
  • de dagen dat de totale inboedel verhuisd wordt, zijn: 8 en 9 (met een eventuele uitloop naar 10) juli 2024.

Let op!!

In afwijking van onderstaande openingstijden en andere daarop betrekking hebbende berichten geldt in verband met de aanstaande verhuizing het volgende:

  • de gehele maand mei kan er worden gebiljart overeenkomstig de vermelde tijdstippen;
  • echter op de dinsdag- en woensdagavond zal de huidige lokatie gesloten zijn!

Met betrekking tot de periode ná de maand mei is het schema vooralsnog niet bekend. Op enig moment zullen voorbereidingen getroffen dienen te worden voor de verhuizing. Deze is weer afhankelijk van de opbouw van het pand aan het Middenmolenplein. Zodra meer informatie beschikbaar is zal dat hier worden gecommuniceerd.

MDS-tournooi:

Op 19 en 20 augustus 2024 zullen de voorronden voor het MDS-tournooi worden gespeeld. Op 21 augustus 2024 volgen dan de ….finale(s). Plaats van handeling: het onderkomen van het Biljart- en denksportcentrum Gouda aan het Middenmolenplein. Het geheel staat onder de uitmuntende en bezielende leiding van Harry Gottschalk. Inmiddels hebben zich meerdere  personen van diverse Goudse verenigingen aangemeld en in dat kader wordt vermeld dat het maximum 30 is. Vol is vol! Mocht u zich nog niet hebben opgegeven, haast u.