Sociëteit van Stichting De Hoog

  • U kunt donateur of lid worden van de Sociëteit van de Stichting De Hoog. Biljarten zonder lid te zijn van een vereniging en deel te nemen aan verenigingsactiviteiten is ook mogelijk bij Biljartcentrum de Hoog. De sociëteit biedt tevens de mogelijkheid om deel te nemen aan de landelijke competities Driebanden Groot. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het  reglement Sociëteit De Hoog.