Privacy beleid

In het kader van de Wet op Bescherming Persoonsgegevens vindt u in de bijlage hoe wij omgaan met uw privacy en de bij ons bekende persoonsgegevens.

Als u bezwaar hebt tegen het gebruik van de geregistreerde gegevens, zoals genoemd in dit beleid, kunt u dat kenbaar maken bij Rianne Schuizeman via info@bjbgouda.nl.