Bridgecursussen

Op woensdagmiddag 7 september starten we bij voldoende belangstelling weer een beginnerscursus bridgen.

Deze cursus wordt in het kader van Impulz gesubsidieerd door de Gemeente Gouda. Dat betekent dat u per 12 cursus/speelmiddagen slechts € 35,- eigen bijdrage betaald en de rest o.a. cursusboek en werkboek gesubsidieerd zijn. Zie voor meer informatie bijgaande folder voor en achter 2022.

Meer informatie of opgeven bij elsbethschoppert@gmail.com.

 

Ook start er op woensdag 7 september ’s avonds een vervolgcursus. Deel 2 van Start met Bridge. Voor deze cursus, verzorgd door Marcel Bergshoeff, is nog plaats.

Meer informatie of opgeven bij marcelbergshoeff@outlook.com.

 

Geplaatst in Bridge, Gouda Denkt | Reacties gesloten

De Hoog zoekt vrijwilligers

Vrijwilligers gezocht voor De Hoog

Ons biljart- en denksportcentrum zoekt met spoed vrijwilligers, die hand- en spandiensten kunnen verrichten. Het gaat vooral om bezetting van de bar, zowel in de benedenzaal als in het biljartgedeelte. Dat gebeurt in dagdelen (grofweg middag of avond). Horeca-ervaring is niet vereist. De eerste diensten kunnen samen met ervaren krachten worden gedraaid.
Onze vrijwilligers krijgen een vergoeding op uurbasis. We volgen de regels van de Belastingdienst, zodat deze vergoeding onbelast is voor zowel De Hoog als voor de vrijwilliger.

Misschien kent u nog iemand die dit leuk zou vinden?

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot onze bedrijfsleider Rianne Schuizeman, tel. 06-51871086 of via info@bjbgouda.nl.

Geplaatst in Algemeen | Reacties gesloten

Kaderteam De Hoog/ van der Wilt brons op het NK

Kaderteam De Hoog/van der Wilt heeft zich geplaatst voor het NK op 18 juni in Warmenhuizen (NH)

Geplaatst in Biljart, Geen categorie | Reacties gesloten

NK brons voor kaderteam De Hoog/ van der Wilt

Geplaatst in Biljart | Reacties gesloten

Eric van Hoorn in de finale Nederlands kampioenschap

Eric van Hoorn (biljartvereniging De Musketier) speelt 23 en 24 april in de finale driebanden groot extra klasse in Rumpt.

Zie NK 3gr-ext PUBLICATIE de details.

Geplaatst in Biljart | Reacties gesloten

Sportief en gezond 2022 voor iedereen

Voor het tweede achtereenvolgende jaar moet het bestuur van De Hoog alle bezoekers en vrijwilligers via deze weg een sportief en vooral gezond nieuwjaar wensen. Corona heeft er opnieuw voor gezorgd dat ons centrum gesloten blijft en dat fysiek contact niet mogelijk is. Veel van onze leden moeten weer gedwongen thuiszitten en wachten op het verlossende woord van  het kabinet. We hopen van ganser harte dat het centrum op maandag 17 januari weer haar deuren mag openen, maar helaas is niets zeker.

Zeker is wel dat onze donateurs, leden, verenigingen en bezoekers alsmede onze verhuurder Siroco en de overheid er toe hebben bijgedragen dat De Hoog ook daadwerkelijk weer open gaat. Een deel van de huur is kwijtgescholden, er is met succes financiële steun van het rijk verkregen en alle verenigingen hebben zonder morren de huur doorbetaald. Financieel gezien hebben we uiteraard een veer moeten laten doordat de horeca-omzet een flinke klap kreeg, maar we hebben 2021 – zo het er nu naar uitziet – zonder grote verliezen kunnen afsluiten.

De (financiële) continuïteit van De Hoog heeft niettemin de hoogste prioriteit. Helaas heeft corona er ook voor gezorgd dat alle plannen voor nieuwe activiteiten en het werven van sponsoren op een laag pitje moesten worden gezet. Maar daar komt verandering in. Achter de schermen is inmiddels een werkgroep actief, bestaande uit leden van de diverse verenigingen. Deze groep ondersteunt de nieuw opgerichte Stichting Vrienden van De Hoog, die door middel van extra activiteiten en sponsoring het centrum en de individuele sporten een mooie toekomst wil geven.

Het bestuur onder leiding van voorzitter Theo Daanen heeft al enkele sessies met de werkgroep achter de rug en hopelijk kan hij weer snel om tafel om allerlei plannen uit te werken.  Het bestuur van de Vrienden zal daarna zo snel mogelijk een nieuwsbrief sturen naar alle (verenigings)leden met onze ideeën. Zo kunt u financiële steun geven of bijvoorbeeld lid worden van de Club van 100. Een belangrijke pijler is ook sponsoring. Denkt u alvast na of er bedrijven (maar ook particulieren) kunnen worden benaderd. Uiteraard zorgt de stichting ervoor dat daar ook een tegenprestatie tegenover staat.

Genoeg te doen dus dit jaar. Laten we er gezamenlijk voor zorgen dat De Hoog bij het tienjarig bestaan in 2023 er zo goed voor staat dat de continuïteit in de lengte van jaren is gewaarborgd.

Graag snel tot ziens bij het biljarten, bridgen, schaken, dammen en go,

Het bestuur

Geplaatst in Algemeen, Biljart, Bridge, Dammen, Go, Schaken | Reacties gesloten

Bridgecursus “Samen doen en denken”

Er zijn 2 mogelijkheden:

  • U leert in 2 x 12 woensdagavonden bridgen. De kosten zijn € 100,- voor de lessen plus € 55,- voor het lesmateriaal. Deze cursus start weer in januari 2022.  Voor meer informatie of inschrijven kunt u mailen met info@bjbgouda.nl of bellen met Rianne Schuizeman 0651871086.
  • Of:
  • U leert spelenderwijs in een gezellige clubsetting en in een wat rustiger tempo bridgen op dinsdag- of vrijdagmiddag.  Deze cursus is gesubsidieerd door de Gemeente Gouda. De kosten zijn € 35,- per 12 lesmiddagen. Zie voor meer informatie hieronder.

Geplaatst in Algemeen, Bridge, Gouda Denkt | Reacties gesloten

Update toekomst centrum De Hoog

SAMEN NAAR EEN GEZONDE TOEKOMST

Beste mensen,

Ons biljart- en denkcentrum is alweer enkele maanden gesloten als gevolg van de corona-pandemie.  We hadden de hoop u vanaf 2 januari weer te kunnen ontvangen, maar gezien de stijgende besmettingscijfers en de nu door de overheid opgelegde strengere maatregelen is deze datum niet haalbaar. Dat betekent dat De Hoog voorlopig gesloten zal blijven.

Onze medewerkers en vrijwilligers staan te popelen om weer in actie te komen en onze leden ongetwijfeld ook, maar helaas zal dat op korte termijn niet gebeuren. Gelukkig hebben we ook goed nieuws te melden. Dankzij de ruimhartige hulp van de overheid hebben we de financiële schade beperkt kunnen houden. Ook zijn we dankbaar voor de financiële en morele steun van onze leden en verenigingen.

Belangrijk is dat het bestuur met verhuurder Siroco (het beleggingsfonds van de familie De Hoog) afspraken heeft kunnen maken voor dit en volgend jaar. We hoeven ons voorlopig geen zorgen te maken, hoewel er nog veel moet gebeuren. Zo hopen we dat de recent ingestelde werkgroep begin volgend jaar aan de slag kan met het verwerven van extra inkomsten. Daarmee kunnen we de komende jaren financiële armslag creëren voor nieuwe projecten en investeringen.

Ondanks de beperkende maatregelen wensen wij u namens alle medewerkers en vrijwilligers fijne feestdagen. We hopen u allen zo snel mogelijk in het nieuwe jaar in goede gezondheid weer te kunnen ontvangen.

Het bestuur van De Hoog

Geplaatst in Algemeen | Reacties gesloten

Nu ook Biljartles bij De Hoog

Vanaf augustus 2021 is het mogelijk biljartles te boeken bij Serg Dianov.

Zowel op de grote tafel als op de kleine tafel.

Geplaatst in Algemeen, Biljart | Reacties gesloten

Hoe kunt u ons mooie centrum helpen?

Blijf je sportclub trouw! En je clubaccommodatie!

Wij rekenen erop dat zoveel mogelijk leden hun verenigingscontributie trouw blijven betalen en dat contributie en huur aan stichting De Hoog worden doorbetaald. We hopen dat de baromzet (een zeer belangrijke inkomstenbron) nog enigszins op peil blijft. Er zijn echter meer manieren, waarop u het voortbestaan van uw clubaccommodatie financieel kunt steunen.

Vriend
Het centrum De Hoog is een stichting (zonder winstoogmerk). Wij nodigen iedereen graag uit om toe te treden tot de Vrienden van Stichting De Hoog. Als Vriend kunt u eenmalig een donatie doen, maar u kunt ook een Vriendencontract krijgen voor een langdurige verbintenis. Wat krijgt u ervoor terug? De Vrienden worden minstens eenmaal per jaar uitgenodigd voor een gezellige bijeenkomst. Bij evenementen hebben Vrienden altijd gratis toegang. Interesse? Neem contact met ons op. Donaties (25 euro of meer) kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL42 RABO 0335 5784 62 t.n.v. Stichting De Hoog Biljart en Bridgecentrum ovv ‘Vriend van De Hoog’.

Sponsor
Stichting De Hoog is ook op zoek naar sponsoren. Voor hen geldt een uitgebreider dankpakket. Sponsoren zijn automatisch Vrienden van de stichting. Daarnaast kunnen zij in overleg op sommige dagdelen gebruik maken van de benedenzalen van het centrum (150 m2) inclusief bar en keuken. Uiteraard geldt dit tijdens de coronacrisis in beperkte mate. Sponsoren, die bereid zijn een toernooi financieel te steunen, kunnen rekenen op zoveel mogelijk publiciteit voor hun product of bedrijf. Sponsorcontracten kunnen per evenement worden opgesteld. Daarnaast is het mogelijk om een contract af te sluiten voor permanente reclame in de speelzalen en/of het pand.

Informatie
Voor meer informatie: info@bjbgouda.nl. Telefoon 0182-747110 of bij geen gehoor 06-51871086.

Geplaatst in Algemeen, Biljart, Bridge, Dammen, Geen categorie, Go, Schaken | Reacties gesloten