Verhoging huren biljart

Cijfers

Biljart- en bridgecentrum De Hoog is in augustus 2013 geopend. Sindsdien zijn de afdrachten van de biljartverenigingen gelijk gebleven. De index CBS laat zien dat vanaf 2014 tot en met 2019 alleen de consumentenprijzen van huisvesting/energie/water al zijn gestegen met 10 procent. De huur van het gebouw stijgt met twee procent per jaar. Tussen 2013 en 2020 is dat een stijging van ongeveer 15 procent. De verwachting is dat de kosten de komende jaren blijven stijgen. Verder heeft de afkoop van tafelgeld een negatieve invloed gehad op de totale inkomsten.

Verhoging huurprijzen in 2 fases

Huren en afkoopsommen van De Musketier en Nieuwe Gouwe worden gelijkgetrokken. De contributie van donateurs wordt ook geleidelijk verhoogd alsmede tafelhuur en afkoop.
De verhoging wordt doorgevoerd in twee fases: seizoen 2020/2021 en 2021/2022.

Huren

Musketier in 2020/2021 van € 37,50 naar € 41,00 in 2021/2022 naar € 45,00
Nieuwe Gouwe van € 40,00 naar € 42,50 en daarna naar € 45,00
Donateurs in twee stappen van € 25,00 via € 30,00 naar € 35,00
Leden De Hoog van € 100,00 all-in via € 107,50 naar € 115,00
Kaderteam De Hoog/van der Wilt via € 107,50 naar € 115,00

Afkoopsommen kleine en grote tafels voor Musketier en Nieuwe Gouwe: in 2020/2021 van € 60,00 naar € 70,00 en in 2021/2022 naar € 75,00

Tafelhuur

Matchtafel: € 4,00 per lid per uur, gaat in stappen van € 4,25 naar € 4,50
Kleine tafel: € 2,00 per lid per uur, gaat in stappen van € 2,25 naar € 2,50

 

Geplaatst in Algemeen, Biljart | Reacties gesloten

Hoe kunt u ons mooie centrum helpen?

Blijf je sportclub trouw! En je clubaccommodatie!

Wij rekenen erop dat zoveel mogelijk leden hun verenigingscontributie trouw blijven betalen en dat contributie en huur aan stichting De Hoog worden doorbetaald. We hopen dat de baromzet (een zeer belangrijke inkomstenbron) nog enigszins op peil blijft. Er zijn echter meer manieren, waarop u het voortbestaan van uw clubaccommodatie financieel kunt steunen.

Vriend
Het centrum De Hoog is een stichting (zonder winstoogmerk). Wij nodigen iedereen graag uit om toe te treden tot de Vrienden van Stichting De Hoog. Als Vriend kunt u eenmalig een donatie doen, maar u kunt ook een Vriendencontract krijgen voor een langdurige verbintenis. Wat krijgt u ervoor terug? De Vrienden worden minstens eenmaal per jaar uitgenodigd voor een gezellige bijeenkomst. Bij evenementen hebben Vrienden altijd gratis toegang. Interesse? Neem contact met ons op. Donaties (25 euro of meer) kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL42 RABO 0335 5784 62 t.n.v. Stichting De Hoog Biljart en Bridgecentrum ovv ‘Vriend van De Hoog’.

Sponsor
Stichting De Hoog is ook op zoek naar sponsoren. Voor hen geldt een uitgebreider dankpakket. Sponsoren zijn automatisch Vrienden van de stichting. Daarnaast kunnen zij in overleg op sommige dagdelen gebruik maken van de benedenzalen van het centrum (150 m2) inclusief bar en keuken. Uiteraard geldt dit tijdens de coronacrisis in beperkte mate. Sponsoren, die bereid zijn een toernooi financieel te steunen, kunnen rekenen op zoveel mogelijk publiciteit voor hun product of bedrijf. Sponsorcontracten kunnen per evenement worden opgesteld. Daarnaast is het mogelijk om een contract af te sluiten voor permanente reclame in de speelzalen en/of het pand.

Informatie
Voor meer informatie: info@bjbgouda.nl. Telefoon 0182-747110 of bij geen gehoor 06-51871086.

Geplaatst in Algemeen, Biljart, Bridge, Dammen, Geen categorie, Go, Schaken | Reacties gesloten

Biljarters weer aan stoot bij De Hoog

Spelers van biljartervereniging Nieuwe Gouwe beleefden dinsdagmiddag 9 juni de primeur van de heropening van het Goudse biljart- en bridgecentrum De Hoog. De keu moest vanaf medio maart noodgedwongen worden opgeborgen in verband met de sluiting van het centrum als gevolg van de coronacrisis. Dankzij allerlei preventieve maatregelen kan er weer worden gespeeld. De biljarters moeten wel vooraf aangeven wanneer ze willen spelen. In beperkte aantallen.
Wekelijks komen zo’n tweehonderd biljarters naar De Hoog. De vreugde vanmiddag onder de (vooral oudere) spelers is groot. Eindelijk kunnen ze weer hun favoriete sport beoefenen en – op anderhalve meter afstand – de stand van het land doornemen met hun teamgenoten. ,,We waren nog druk bezig met de recreantencompetitie, toen we van de ene op de andere dag thuis moesten blijven. Dan kun je ineens je hobby niet meer uitoefenen. En we hebben natuurlijk de sfeer gemist,’’, aldus de zes spelers die als team Nieuwe Gouwe 4 vanaf september deelnemen aan de nieuwe competitie. Léon van Catz (foto): ,,Het was weer erg gezellig om te kunnen biljarten. De organisatie staat als een huis, we kunnen met gepaste afstand gemakkelijk met z’n tweeën een partijtje spelen.’’
De echte primeur van de heropening hadden Nieuwe Gouwe-leden Jan Wassenaar en Maarten Verhoef, die in een eerdere shift mochten spelen.
Voorlopig is het centrum vier dagen in de week geopend. Het bestuur van De Hoog is druk bezig de financiële eindjes aan elkaar te knopen. Dat lukt onder meer dankzij een prima verstandhouding met verhuurder Siroco. Ook individuele sporters laten van zich horen en hebben zich aangemeld als Vriend van De Hoog. ,,Met z’n allen komen we er weer bovenop, want met ruim duizend biljarters, bridgers en andere denksporters is het centrum voor Gouda en omgeving onmisbaar geworden,’’ aldus het bestuur. Ook De Hoog steunen? Kijk voor de mogelijkheden hier . Hier kan men zich ook aanmelden als lid van een van de biljartverenigingen. Zie hier.

Tekst en foto’s Martin de Bruin en Hans van Raalte

Geplaatst in Geen categorie | Reacties gesloten

Tijdelijke sluiting centrum

Wij mogen per 1 juli a.s. weer openen voor biljart. Echter zolang de anderhalve meter regel geldt mogen wij slechts 10 biljarters tegelijk ontvangen. Om die reden zijn er tijdsblokken ingesteld voor de verschillende groepen: leden BC Nieuwe Gouwe, leden BV Musketier, donateurs en leden Stichting De Hoog.

De tijdsblokken zijn voorlopig als volgt ingedeeld: 13.00 tot 15.00, 15.30 tot 17.30, 18.30 tot 20.30 en 21.00 tot 23.00 uur. Op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

In het pand hangen overal de regels waaraan wij en ook u zich zult moeten houden !

Tafel: klein klein klein groot groot klein
Nieuwe Gouwe Musketier Donateurs/ Leden Donateurs/ Leden Gesponsorde teams Kader

team

Dinsdag middag 12 8
Dinsdag avond 12 8
Woensdag middag 12 8
Woensdag avond 10 8 2
Donderdag middag 12 8
Donderdag avond 12 8
Vrijdag middag 12 8
Vrijdag avond 6 4 8 2

Wij volgen de algemene richtlijnen van het RIVM en de maatregelen van het kabinet. We zullen als bestuur steeds overleg voeren over de actualiteit.
Ook alle biljart- en bridgecompetities zijn door de zowel, biljart- als bridgebonden stilgelegd.

Onze bezoekers worden, waar mogelijk, zo goed mogelijk geïnformeerd en het bestuur zal u in ieder geval via deze site én onze facebookpagina op de hoogte houden.

Nieuwe agenda-afspraken, voor niet-reguliere activiteiten, maken kan via het privé telefoonnummer van Rianne: 06-51871086 of per mail: info@bjbgouda.nl.

Geplaatst in Algemeen, Biljart | Reacties gesloten

Dick Jaspers

Ons centrum is 2020 begonnen met een hoogtepunt. Niels van der Vlist, die als voorzitter afscheid heeft genomen van Stichting De Hoog biljart en bridgecentrum, mocht een partijtje spelen tegen 4-voudig wereldkampioen Dick Jaspers.

De belangstelling was groot. Tijdens de clinic werd er veel gelachen en geapplaudisseerd voor de kunsten van deze grootheid in driebanden.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties gesloten

Bridgeles voor beginners

Er zijn alweer voldoende aanmeldingen en daarom begint er op woensdagavond 22 januari bij Bridgekring Ons Genoegen weer een nieuwe bridgecursus voor starters (10 woensdagavonden).
Deze zal gegeven worden door Marcel Bergshoeff, volgens de lesmethode van de Nederlandse Bridge Bond “Start met bridge”.
De cursus kost € 50,-. U bent dan gratis lid van Bridgekring Ons Genoegen voor de rest van dit bridgeseizoen. De kosten voor het lesboek en werkboek samen is € 30,90.U kunt daarna de rest van het seizoen spelen op donderdagmiddag of donderdagavond. Zie https://www.nbbclubsites.nl/club/5016.
Voordeel is: opvang, ook nog ná de cursus, lidmaatschap van de Nederlandse Bridgebond en daarmee maandelijks het blad “Bridge”.
Na deze 10 lessen bieden wij u aan nog 2 avonden of middagen vrijblijvend bij ons te spelen waarbij we u nog zullen begeleiden en u kunt proeven hoe het op een club toegaat.

De cursus vindt plaats in de bridgezaal bij biljart en bridgecentrum De Hoog, Nieuwe Gouwe OZ 11b, 2801 SB Gouda en start om 19.45 uur.

U kunt zich opgeven bij Rianne Schuizeman rschuizeman@hotmail.com en het totaalbedrag ad € 80,90 overmaken op NL13RABO 0366.8706.02 t.n.v. R. Schuizeman te Gouda.
U mag het ook contant voldoen op uw eerste les.

Geplaatst in Bridge | Reacties gesloten

Halve marathon bridgen

Bridgekring Ons Genoegen organiseert  de jaarlijkse

HALVE MARATHON BRIDGEN

ZATERDAG 25 januari 2020
VAN 10.00 tot 17.00 UUR

Kosten € 45,00 per paar incl. LUNCH

Speelgelegenheid:
Biljart en bridgecentrum De Hoog
Nieuwe Gouwe Oostzijde 11b
2801 SB Gouda

De speelzaal is rookvrij; er zal een rookpauze worden ingelast

Informatie en aanmelden kan tot uiterlijk 24 januari 2020
via de website www.nbbclubsites.nl/club/5016
of per mail aan rschuizeman@hotmail.com
met vermelding van namen deelnemers, NBB lidnummer,
e-mailadres en telefoonnummer

Uw aanmelding is definitief na betaling via overmaking van € 45,00 naar
bankrekening NL13 RABO 0366 8706 02
t.n.v. R. Schuizeman

Geplaatst in Bridge | Reacties gesloten

Lisan van Os opnieuw kampioen

Lisan is opnieuw Nederlands Kampioen libre klein interval geworden. Hulde Lisan !!!

Geplaatst in Geen categorie | Getagd met | Reacties gesloten

Bridgelessen

Starterscursus bridgen

Op dinsdagavond 17 september 2019 begint Bridgekring Ons Genoegen weer een nieuwe bridgecursus voor starters (10 lessen).

Deze zal gegeven worden door Wim Teunissen volgens de lesmethode van Berry Westra.

Voor wie lid wordt van Bridgekring Ons Genoegen (max. € 70,-) is deze cursus geheel gratis. Je betaalt alleen het lesboek ad € 14,95.

Je kunt dan het hele seizoen spelen op donderdagmiddag of donderdagavond. 

Voordeel is: opvang, ook nog ná de cursus, lidmaatschap van de Nederlandse Bridgebond en daarmee maandelijks het blad “Bridge”.

Wie zich (nog) niet wil binden betaalt € 50,- voor deze 10 lessen.

Vervolgcursus bridgen

Voor diegene die al een beginnerscursus heeft gevolgd en al wat thuis of op een club geoefend heeft, start er ook op woensdagavond 18 september 2019 weer een vervolgcursus.

Deze zal gegeven worden door Marcel Bergshoeff.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. speelplan, uitgekiend uitkomen, gestoord bieden, snit, hoe naar slem en een paar handige conventies.

Deze vervolgcursus duurt 12 avonden en kost € 50,- plus lesboek ad € 14,45

Beide cursussen vinden plaats in de bridgezaal bij biljart en bridgecentrum De Hoog, Nieuwe Gouwe OZ 11b, 2801 SB Gouda.

Wie interesse heeft of iets meer wil weten of nog iemand kent die hier graag gebruik van wil maken kan per mail contact opnemen met rschuizeman@hotmail.com of telefonisch op 06-51871086.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties gesloten

Damlust Gouda Nederlands kampioen

Zaterdag 15 juni werd in Huissen in Gelderland de finale van het landelijke beker dammen gespeeld en Damlust had zich daarvoor geplaatst.

Met de beker wedstrijden speel je met een viertal en niet zoals in de competitie met tien man. Dat betekent wel dat je de 4 sterkste spelers van jouw club dan kan opstellen. Vorig jaar eindigde Damlust op de 4e plaats wat al top was, maar deze keer is het anders want het Damlust viertal met Martijn van IJzendoorn, Erno Prosman, Ben Provoost en Sven Winkel werd kampioen van Nederland!!

Een top prestatie en geweldig nieuws niet alleen voor Damlust maar ook voor denksport centrum De Hoog!!

Geplaatst in Geen categorie | Reacties gesloten