7 juni 2021 weer geopend !!

De Hoog gaat maandag 7 juni weer open

Na een lange winterperiode is eindelijk de lente weer aangebroken: er kan weer worden gebiljart in ons mooie centrum. Vanaf maandag 7 juni zijn de verenigingen en de leden van De Hoog weer welkom, dankzij de versoepelingen die de overheid heeft aangekondigd.

Het bestuur en alle medewerkers en werknemers zijn blij dat we jullie weer mogen ontvangen. Tegelijkertijd hopen we wel dat iedere biljarter, gevaccineerd of niet, zich zal houden aan de regels die nog steeds zullen gelden. Er zijn tenslotte ook nog steeds veel mensen die nog niet zijn ingeënt. Dat betekent dat iedereen zich moet houden aan de restricties, die globaal overeenkomen met de regels die voor de sluiting van De Hoog golden.

Dat betekent dat de verenigingen voor hun leden de beschikking krijgen over vaste dagdelen en tijden. Leden en donateurs van De Hoog kunnen vanaf woensdag 2 juni via de agenda op website www.bjbgouda.nl aangeven wanneer zij willen spelen. Dat betekent niet automatisch dat men terecht kan, omdat de speeluren beperkt zijn. Men wordt tijdig geïnformeerd als de uren ‘vol’ zijn en vergeet niet dat iedere donateur/lid de gelegenheid moet krijgen te biljarten.

De opening vraagt van de bezoekers nog steeds de nodige flexibiliteit en zelfdiscipline. Spelers moeten direct na hun shift het pand verlaten om onze medewerkers in staat te stellen om spullen te reinigen. En: volg altijd de aanwijzingen van de aanwezige medewerkers.

Beperkte capaciteit
Voorlopig kan er slechts op drie van de zes kleine biljarts worden gespeeld, omdat spelers – overeenkomstig met de overheidsvoorschriften – ten minste anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden. De twee grote biljarts kunnen wel worden benut, omdat daar voldoende afstand aan beide zijden kan worden gecreëerd.

De Hoog is open van maandag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.30 en 18.30 tot 23.00 uur.

Vanaf 22.00 uur is de bar tot nader order gesloten !!
Er wordt gebiljart in shifts van twee uur: van 13.00 tot 15.00 en 15.30 tot 17.30 uur en in de avond van 18.30 tot 20.30 en van 21.00 tot 23.00 uur. Er geldt een looproute. Zo zal de nooduitgang worden gebruikt als uitgang. Jassen moeten mee de biljartzaal in, omdat de garderobes gesloten blijven. Houd u strikt aan de afgesproken tijden!

Geen tafelgeld, wel genoeg consumpties
Omdat het speelschema volledig door elkaar is geschud en De Hoog slechts op halve kracht kan functioneren, is het onmogelijk leden van Nieuwe Gouwe en De Musketier tafelgeld te vragen (donateurs, die ook voorheen geen vrije speeldagen hadden, betalen wel gewoon tafelgeld). In plaats daarvan rekenen we erop dat iedere speler ten minste twee consumpties bestelt. Alleen via de bar kunnen we de broodnodige inkomsten verwerven.

Desinfecteren
Bij de ingang moet iedereen zijn handen desinfecteren. Tussen de shifts door zorgen onze medewerkers voor het desinfecteren van tafels, stoelen e.d. Het is toegestaan om zelf een desinfecterend middel mee te nemen om tijdens het biljarten de handen te reinigen.

Regels voor de spelers
Er mogen per tafel maximaal twee personen biljarten. Er worden geen handen geschud. Iedere speler  gebruikt zijn eigen keu en krijt. Er staat altijd maar één speler bij de tafel, de ander neemt plaats op anderhalve meter afstand. Bij wisseling van beurt wordt uiteraard ook anderhalve meter afstand in acht genomen.

Gezondheid
We hanteren de overheidsregels: blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius. Ook als je gezinsleden er last van hebben.

Tot slot:
Alle activiteiten die  medio augustus vorig jaar in de week zijn gelegd om De Hoog een bruisend centrum te laten blijven, krijgen binnenkort een vervolg. Zo wordt de laatste hand gelegd aan de oprichting van de Stichting Vrienden van De Hoog, die de nodige gelden wil vergaren om de toekomst van het centrum te garanderen. Deze nieuwe stichting gaat nauw samenwerken met de werkgroep die vorig jaar is opgericht en waarin alle verenigingen zijn vertegenwoordigd.

Maar voorlopig: eerst maar weer eens wennen aan de keu!

Bestuur centrum De Hoog

 

 

 

Geplaatst in Geen categorie | Reacties gesloten

Update april 2021

Beste sporters,

Het duurt helaas nog even eer we weer met elkaar kunnen sporten in ons biljart- en denkcentrum. Medio oktober vorig jaar waren we gedwongen De Hoog (opnieuw) te sluiten in verband met de coronamaatregelen. Toen spraken we nog de hoop uit dat we ergens in januari onze leden weer konden ontvangen, maar helaas blijkt de werkelijkheid weerbarstiger.

Onze medewerkers en vrijwilligers staan echter klaar om jullie weer te ontvangen, zodra dit mogelijk is. Als we kijken naar het recente openingsplan van de overheid, kunnen we voor de biljarters mikken op eind mei/begin juni.  Mochten de denksportverenigingen eerder dan augustus/september weer willen starten, kunnen ze hiervoor contact opnemen met Rianne Schuizeman via info@bjbgouda.nl of 06-51871086.

We moeten uiteraard de nodige slagen om de arm houden, want het kabinet pint zich niet vast op harde beloftes. Bovendien zullen we ook bij heropening rekening moeten houden met restricties: looproutes, voldoende afstand houden en tevoren een afspraak maken, dat zal voorlopig net zo blijven als in de periode voor oktober.

Eén ding is in elk geval zeker: De Hoog gaat de deuren weer openen. Met de geweldige steun van onze leden, verenigingen, onze verhuurder en de overheid hebben we de verliezen beperkt kunnen houden. We kunnen dankbaar constateren dat De Hoog 2020 redelijk ongeschonden is doorgekomen. Ook voor de eerste helft van dit jaar rekenen we op financiële steun. We hopen dus dat de tweede helft van 2021 een feestje kan worden!

Het bestuur van De Hoog

Geplaatst in Algemeen, Biljart, Bridge, Dammen, Go, Schaken | Reacties gesloten

Update toekomst centrum De Hoog

SAMEN NAAR EEN GEZONDE TOEKOMST

Beste mensen,

Ons biljart- en denkcentrum is alweer enkele maanden gesloten als gevolg van de corona-pandemie.  We hadden de hoop u vanaf 2 januari weer te kunnen ontvangen, maar gezien de stijgende besmettingscijfers en de nu door de overheid opgelegde strengere maatregelen is deze datum niet haalbaar. Dat betekent dat De Hoog voorlopig gesloten zal blijven.

Onze medewerkers en vrijwilligers staan te popelen om weer in actie te komen en onze leden ongetwijfeld ook, maar helaas zal dat op korte termijn niet gebeuren. Gelukkig hebben we ook goed nieuws te melden. Dankzij de ruimhartige hulp van de overheid hebben we de financiële schade beperkt kunnen houden. Ook zijn we dankbaar voor de financiële en morele steun van onze leden en verenigingen.

Belangrijk is dat het bestuur met verhuurder Siroco (het beleggingsfonds van de familie De Hoog) afspraken heeft kunnen maken voor dit en volgend jaar. We hoeven ons voorlopig geen zorgen te maken, hoewel er nog veel moet gebeuren. Zo hopen we dat de recent ingestelde werkgroep begin volgend jaar aan de slag kan met het verwerven van extra inkomsten. Daarmee kunnen we de komende jaren financiële armslag creëren voor nieuwe projecten en investeringen.

Ondanks de beperkende maatregelen wensen wij u namens alle medewerkers en vrijwilligers fijne feestdagen. We hopen u allen zo snel mogelijk in het nieuwe jaar in goede gezondheid weer te kunnen ontvangen.

Het bestuur van De Hoog

Geplaatst in Algemeen | Reacties gesloten

Centrum opnieuw tijdelijk gesloten

Het bestuur van De Hoog heeft helaas moeten besluiten voor de tweede keer dit jaar ons biljart- en denksportcentrum te sluiten vanwege de coronacrisis. Wij geven gehoor aan de oproep van de overheid om sociale contacten buitenshuis zoveel mogelijk te vermijden. Ons centrum is bij uitstek een plek van samenkomst voor met name ouderen die nu eenmaal onder de risicogroep vallen. Tot nu toe hebben onze werknemers en vrijwilligers zich buitengewoon ingezet om De Hoog open te houden. De genomen maatregelen werden meestal goed opgevolgd. De gisteren aangekondigde maatregelen van de overheid, die vanavond om 22.00 uur ingaan, maken het echter niet langer verantwoord het centrum open te houden.

We hopen van ganser harte dat onze bridgers, biljarters, schakers, dammers en go-spelers weer zo snel mogelijk gebruik kunnen maken van onze zalen. We houden u op de hoogte. Tegelijkertijd verwachten we ook dat iedereen De Hoog blijft steunen. Het bestuur doet zijn uiterste best om de financiële tegenslagen op te vangen. Dat gebeurt door een beroep op de overheid (tegemoetkoming loonkosten e.d.) en op de eigenaar van het pand (huur en aflossing). Inmiddels heeft een aantal gebruikers zitting genomen in een werkgroep die zich binnenkort gaat buigen over de mogelijkheden van extra financiële steun op korte en lange termijn.

We hopen u binnenkort weer gezond en wel te kunnen ontvangen in De Hoog,

Het bestuur

Geplaatst in Algemeen, Biljart, Bridge, Dammen, Go | Reacties gesloten

Nu ook Biljartles bij De Hoog

Vanaf januari 2021 is het mogelijk om in ons centrum biljartles te boeken.

Geplaatst in Algemeen, Biljart | Reacties gesloten

Verhoging huren biljart

Cijfers

Biljart- en bridgecentrum De Hoog is in augustus 2013 geopend. Sindsdien zijn de afdrachten van de biljartverenigingen gelijk gebleven. De index CBS laat zien dat vanaf 2014 tot en met 2019 alleen de consumentenprijzen van huisvesting/energie/water al zijn gestegen met 10 procent. De huur van het gebouw stijgt met twee procent per jaar. Tussen 2013 en 2020 is dat een stijging van ongeveer 15 procent. De verwachting is dat de kosten de komende jaren blijven stijgen. Verder heeft de afkoop van tafelgeld een negatieve invloed gehad op de totale inkomsten.

Verhoging huurprijzen in 2 fases

Huren en afkoopsommen van De Musketier en Nieuwe Gouwe worden gelijkgetrokken. De contributie van donateurs wordt ook geleidelijk verhoogd alsmede tafelhuur en afkoop.
De verhoging wordt doorgevoerd in twee fases: seizoen 2020/2021 en 2021/2022.

Huren

Musketier in 2020/2021 van € 37,50 naar € 41,00 in 2021/2022 naar € 45,00
Nieuwe Gouwe van € 40,00 naar € 42,50 en daarna naar € 45,00
Donateurs in twee stappen van € 25,00 via € 30,00 naar € 35,00
Leden De Hoog van € 100,00 all-in via € 107,50 naar € 115,00
Kaderteam De Hoog/van der Wilt via € 107,50 naar € 115,00

Afkoopsommen kleine en grote tafels voor Musketier en Nieuwe Gouwe: in 2020/2021 van € 60,00 naar € 70,00 en in 2021/2022 naar € 75,00

Tafelhuur

Matchtafel: € 4,00 per lid per uur, gaat in stappen van € 4,25 naar € 4,50
Kleine tafel: € 2,00 per lid per uur, gaat in stappen van € 2,25 naar € 2,50

 

Geplaatst in Algemeen, Biljart | Reacties gesloten

Hoe kunt u ons mooie centrum helpen?

Blijf je sportclub trouw! En je clubaccommodatie!

Wij rekenen erop dat zoveel mogelijk leden hun verenigingscontributie trouw blijven betalen en dat contributie en huur aan stichting De Hoog worden doorbetaald. We hopen dat de baromzet (een zeer belangrijke inkomstenbron) nog enigszins op peil blijft. Er zijn echter meer manieren, waarop u het voortbestaan van uw clubaccommodatie financieel kunt steunen.

Vriend
Het centrum De Hoog is een stichting (zonder winstoogmerk). Wij nodigen iedereen graag uit om toe te treden tot de Vrienden van Stichting De Hoog. Als Vriend kunt u eenmalig een donatie doen, maar u kunt ook een Vriendencontract krijgen voor een langdurige verbintenis. Wat krijgt u ervoor terug? De Vrienden worden minstens eenmaal per jaar uitgenodigd voor een gezellige bijeenkomst. Bij evenementen hebben Vrienden altijd gratis toegang. Interesse? Neem contact met ons op. Donaties (25 euro of meer) kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL42 RABO 0335 5784 62 t.n.v. Stichting De Hoog Biljart en Bridgecentrum ovv ‘Vriend van De Hoog’.

Sponsor
Stichting De Hoog is ook op zoek naar sponsoren. Voor hen geldt een uitgebreider dankpakket. Sponsoren zijn automatisch Vrienden van de stichting. Daarnaast kunnen zij in overleg op sommige dagdelen gebruik maken van de benedenzalen van het centrum (150 m2) inclusief bar en keuken. Uiteraard geldt dit tijdens de coronacrisis in beperkte mate. Sponsoren, die bereid zijn een toernooi financieel te steunen, kunnen rekenen op zoveel mogelijk publiciteit voor hun product of bedrijf. Sponsorcontracten kunnen per evenement worden opgesteld. Daarnaast is het mogelijk om een contract af te sluiten voor permanente reclame in de speelzalen en/of het pand.

Informatie
Voor meer informatie: info@bjbgouda.nl. Telefoon 0182-747110 of bij geen gehoor 06-51871086.

Geplaatst in Algemeen, Biljart, Bridge, Dammen, Geen categorie, Go, Schaken | Reacties gesloten

Biljarters weer aan stoot bij De Hoog

Spelers van biljartervereniging Nieuwe Gouwe beleefden dinsdagmiddag 9 juni de primeur van de heropening van het Goudse biljart- en bridgecentrum De Hoog. De keu moest vanaf medio maart noodgedwongen worden opgeborgen in verband met de sluiting van het centrum als gevolg van de coronacrisis. Dankzij allerlei preventieve maatregelen kan er weer worden gespeeld. De biljarters moeten wel vooraf aangeven wanneer ze willen spelen. In beperkte aantallen.
Wekelijks komen zo’n tweehonderd biljarters naar De Hoog. De vreugde vanmiddag onder de (vooral oudere) spelers is groot. Eindelijk kunnen ze weer hun favoriete sport beoefenen en – op anderhalve meter afstand – de stand van het land doornemen met hun teamgenoten. ,,We waren nog druk bezig met de recreantencompetitie, toen we van de ene op de andere dag thuis moesten blijven. Dan kun je ineens je hobby niet meer uitoefenen. En we hebben natuurlijk de sfeer gemist,’’, aldus de zes spelers die als team Nieuwe Gouwe 4 vanaf september deelnemen aan de nieuwe competitie. Léon van Catz (foto): ,,Het was weer erg gezellig om te kunnen biljarten. De organisatie staat als een huis, we kunnen met gepaste afstand gemakkelijk met z’n tweeën een partijtje spelen.’’
De echte primeur van de heropening hadden Nieuwe Gouwe-leden Jan Wassenaar en Maarten Verhoef, die in een eerdere shift mochten spelen.
Voorlopig is het centrum vier dagen in de week geopend. Het bestuur van De Hoog is druk bezig de financiële eindjes aan elkaar te knopen. Dat lukt onder meer dankzij een prima verstandhouding met verhuurder Siroco. Ook individuele sporters laten van zich horen en hebben zich aangemeld als Vriend van De Hoog. ,,Met z’n allen komen we er weer bovenop, want met ruim duizend biljarters, bridgers en andere denksporters is het centrum voor Gouda en omgeving onmisbaar geworden,’’ aldus het bestuur. Ook De Hoog steunen? Kijk voor de mogelijkheden hier . Hier kan men zich ook aanmelden als lid van een van de biljartverenigingen. Zie hier.

Tekst en foto’s Martin de Bruin en Hans van Raalte

Geplaatst in Geen categorie | Reacties gesloten

Tijdelijke sluiting centrum

Wij mogen per 1 juli a.s. weer openen voor biljart. Echter zolang de anderhalve meter regel geldt mogen wij slechts 10 biljarters tegelijk ontvangen. Om die reden zijn er tijdsblokken ingesteld voor de verschillende groepen: leden BC Nieuwe Gouwe, leden BV Musketier, donateurs en leden Stichting De Hoog.

De tijdsblokken zijn voorlopig als volgt ingedeeld: 13.00 tot 15.00, 15.30 tot 17.30, 18.30 tot 20.30 en 21.00 tot 23.00 uur. Op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

In het pand hangen overal de regels waaraan wij en ook u zich zult moeten houden !

Tafel: klein klein klein groot groot klein
Nieuwe Gouwe Musketier Donateurs/ Leden Donateurs/ Leden Gesponsorde teams Kader

team

Dinsdag middag 12 8
Dinsdag avond 12 8
Woensdag middag 12 8
Woensdag avond 10 8 2
Donderdag middag 12 8
Donderdag avond 12 8
Vrijdag middag 12 8
Vrijdag avond 6 4 8 2

Wij volgen de algemene richtlijnen van het RIVM en de maatregelen van het kabinet. We zullen als bestuur steeds overleg voeren over de actualiteit.
Ook alle biljart- en bridgecompetities zijn door de zowel, biljart- als bridgebonden stilgelegd.

Onze bezoekers worden, waar mogelijk, zo goed mogelijk geïnformeerd en het bestuur zal u in ieder geval via deze site én onze facebookpagina op de hoogte houden.

Nieuwe agenda-afspraken, voor niet-reguliere activiteiten, maken kan via het privé telefoonnummer van Rianne: 06-51871086 of per mail: info@bjbgouda.nl.

Geplaatst in Algemeen, Biljart | Reacties gesloten

Dick Jaspers

Ons centrum is 2020 begonnen met een hoogtepunt. Niels van der Vlist, die als voorzitter afscheid heeft genomen van Stichting De Hoog biljart en bridgecentrum, mocht een partijtje spelen tegen 4-voudig wereldkampioen Dick Jaspers.

De belangstelling was groot. Tijdens de clinic werd er veel gelachen en geapplaudisseerd voor de kunsten van deze grootheid in driebanden.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties gesloten