Geplande extra activiteiten 2024

19 december vanaf 13:30 uur Zonnebloem zangeres

3 januari Clubdag Nieuwe Gouwe 10:00-17:00 uur (er zijn die middag geen vrije kleine tafels ter beschikking)

19 januari 19:00 uur 3B groot 1e klasse voorwedstrijden

20 januari 11:00 uur 3B groot 1e klasse voorwedstrijden

26 januari 19:00 uur 3B groot 1e klasse

27 januari 11:00 uur 3B groot 1e klasse

27 januari 1/2 finale KNDB dammen 8 partijen

7 februari schooldammen Goudse scholen kampioenschap

10 februari 1/2 finale KNDB dammen 8 partijen

14 februari schoolschaken Goudse scholen kampioenschap

24 februari 1/2 finale KNDB dammen 8 partijen

8 maart 19:00 uur Libre klein dames

9 maart 11:00 uur Libre klein dames

16 maart 10:00 uur Slotdag district viertallen bridge

6 april 10:00 uur Halve marathon bridgen

13 pril intern kampioenschap Libre BC Nieuwe Gouwe

17 april Toekomstdrive district bridgen NBB

9 t/m 11 mei NK dammen meisjes

11 mei NK dammen welpen

 

 

Geplaatst in Geen categorie | Reacties gesloten

Vrij biljarten bij onze Sociëteit?

Ook als u geen lid wilt worden van BV De Nieuwe Gouwe of Musketier, dan is het mogelijk om recreatief zo nu en dan of zelfs dagelijks te biljarten in ons centrum.

Huishoudelijk reglement Sociëteit de Hoog

Artikel 1  Toegang

De Hoog Biljart & Bridgecentrum is, onder voorbehoud, vrij toegankelijk voor leden en
donateurs van Sociëteit de Hoog, sponsoren van Stichting de Hoog Biljart en Bridgecentrum

en leden van de BC Nieuwe Gouwe, Kaderteam de Hoog/van der Wilt en BV de Musketier.

Onder de 18 jaar is er alleen toegang onder begeleiding van een volwassen lid, sponsor of donateur.

Artikel 2 Contributie

Voor leden van BC Nieuwe Gouwe, Kaderteam De Hoog/van der Wilt en BV de Musketier verwijzen wij u naar het huishoudelijke Reglement van de betreffende vereniging waarin contributies en rechten zijn geregeld.

Afkoop biljarthuur alle dagen per 01-08-2023 € 135,00.
Voor leden van BC Nieuwe Gouwe en BV de Musketier geldt een gereduceerd tarief om spelend
lid te worden. per 01-08-2023 € 85,00.

Donateur: per 01-08-2023 € 50,00.
Donateurs betalen altijd tafelhuur. Leden van de biljartverenigingen zoals hier boven genoemd
betalen tafelhuur wanneer er gebruik gemaakt wordt van een biljarttafel buiten de gestelde tijden en aantal tafels conform de betreffende overeenkomst.

Tarieven:

Matchtafel:  per 01-08-2023 € 5,00 per persoon per uur (max.€ 10,00) per uur bij meer dan 2 personen op 1 tafel)

Kleine tafel: per 01-08-2023 € 3,00 per persoon per uur (max € 6,00) per uur bij meer dan 2 personen op 1 tafel)

Artikel 3  Lidmaatschap of donateur

1. Men kan lid of donateur worden indien men de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt door aanmelding bij het bestuur.
2.  Het toekomstig lid  of donateur vult een inschrijvingsformulier in hetgeen door het lid dient te worden ondertekend.
3. Het dagelijks bestuur van Stichting de Hoog Biljart en Bridgecentrum fungeert als ballotagecommissie.
4. Het beëindigen van het lidmaatschap en/of donateurschap dient altijd schriftelijk te gebeuren.
5. Bij beëindiging van het lidmaatschap en/of donateurschap vervallen alle rechten van het lidmaatschap of donateurschap.

Artikel 4 Betaling

1.De hoogte van de contributie en de daarbij behorende rechten worden jaarlijks voor aanvang van het nieuwe sociëteitsjaar vastgesteld.
2. Het sociëteitsjaar loopt van 1 augustus tot 31 juli.
3. Betalingen dienen per jaar vooruit te worden betaald.
4. Contributieachterstand van meer dan 1 maand worden door de sociëteit niet getolereerd. In dit geval krijgen de desbetreffende(n) een aanmaning, Peildatum : 1 oktober
5. Bij een contributieachterstand van 2 maanden krijgen de desbetreffende(n) een tweede aanmaning , inclusief een administratieve heffing van € 2,50.  Peildatum : 1 november
6. Bij een contributieachterstand van 3 maanden worden de desbetreffende(n) zonder pardon geroyeerd. Peildatum : 1 december

Artikel 5  Consumptieprijzen

De prijzen van de consumpties worden periodiek door het bestuur van Stichting de Hoog Biljart en Bridgecentrum vastgesteld.

Artikel 6 Openingstijden

1. Behoudens bijzondere gelegenheden zoals finales, toernooien, voorwedstrijden en competitie, waarvoor de wedstrijdleiding in overleg met het stichtingsbestuur afwijkende tijden kan
afspreken, is het gebouw op de hiernavolgende tijden geopend:

Openingstijden gedurende het biljartseizoen (2e week augustus tot 2e week juni)
a. maandag t/m vrijdag vanaf 12.00 uur

Openingstijden buiten het biljartseizoen:
a. maandag vanaf 18:00 uur

b. dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag vanaf 12.00 uur

Sluitingstijden :
a. maandag t/m vrijdag om 24.00 uur

2.   Barpersoneel is bevoegd om bij weinig of geen bezetting af te wijken van de sluitingstijden.

Artikel 7  Onderhoud biljarts

1. Ieder lid of donateur is verantwoordelijk voor het schoon opleveren van het biljart waar hij/zij op speelt.

Na gebruik van de biljarts dient de tafel te worden geborsteld, gestofzuigd en afgedekt. Ook dienen de

ballen te worden gepoetst alvorens deze worden ingeleverd bij het aanwezige personeel.

In de biljartzaal en/of de ruimte van BC Nieuwe Gouwe/BV de Musketier/Sociëteit de Hoog zijn hiervoor middelen beschikbaar.

2. Tijdens het biljarten is het dragen van horloges en/of sieraden aan de hand die op het biljart rust niet toegestaan.

3. Het spelen op de matchtafels is alleen toegestaan voor gevorderde biljarters.

Artikel  8 Wangedrag

1. Bij wangedrag van zowel leden, donateurs, alsmede genodigden worden maatregelen genomen door het bestuur, hetgeen kan resulteren in een royement van de betreffende persoon.

Artikel 9  Slotbepaling

1. In alle gevallen, waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur van Stichting De Hoog Biljart & Bridgecentrum.

2. Het meebrengen van huisdieren is in ons centrum niet toegestaan.

Inschrijfformulier

Geplaatst in Biljart, Geen categorie | Reacties gesloten

NK Stratego zaterdag 4 november

Uitnodiging_NK_Stratego_2023

Geplaatst in Geen categorie | Reacties gesloten

Wereldrecord gebroken

Het is gelukt. Martijn heeft het wereldrecord kloksimultaan dammen tegen 50 tegenstanders verpulverd !!

De eerste zet is gedaan door onze burgemeester Pieter Verhoeve

Geplaatst in Geen categorie | Reacties gesloten

MD Service toernooi

De afgelopen 3 dagen (21, 22 & 23 augustus) is in Biljartcentrum De Hoog gestreden om het Persoonlijk Gouds Kampioenschap Libre voor Recreanten.

Dit toernooi is een initiatief van de Stichting Vrienden van de Hoog en vindt jaarlijks plaats in augustus voor aanvang van de Recreanten Competitie.

Hoofdsponsor: MD Service B.V. , Co sponsor: ’t Reeuwijks Wijnhuis. Toernooiorganisatie: Nieuwe Gouwe.

24 deelnemers van Nieuwe Gouwe, Impuls, Concordia en ’t Wiel hebben, verdeeld over 2 volle dagen 5 wedstrijden in hun poule gespeeld.

Alle 6 kleine biljarts bij de Hoog  waren in gebruik. Inwendige ondersteuning van De Hoog: koffie, stroopwafels en een lunch.

Vanuit elk van de 4 poules zijn de 2 beste deelnemers doorgedrongen naar de kwartfinales op woensdag 23 augustus: Harry vd Klis (t Wiel), Frits Boegheim (NG), Marielle vd Eng (Impuls), Gerard vd Hoeven (NG), Martin Droog (Zoutman), Victor Laurs (NG), Roberto Laurs (NG), Eliseu Gomez (Impuls).

Einduitslag: op 4 Gerard vd Hoeven, op 3 Victor Laurs, op 2 Roberto Laurs en op 1 Harry vd Klis. De poedelprijs was voor Herman Kok (impuls).

Geplaatst in Biljart | Reacties gesloten

Martijn gaat voor nieuw damrecord

Martijn daagt 50 tegenstanders uit in Gouda tijdens damrace en probeert wereldrecord te verbreken

Hij gaat spelen tegen vijftig andere dammers en het wordt een race tegen de klok. Martijn van IJzendoorn hoopt op zaterdag 16 september in Gouda het wereldrecord kloksimultaan dammen op zijn naam te kunnen schrijven.

Dat record probeert Van IJzendoorn in handen te krijgen in Biljart- en Bridgecentrum De Hoog aan de Nieuwe Gouwe O.Z.. Eerder zou hij zijn aanval gaan doen in de raadzaal van de gemeente Westland, maar de Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB) heeft van deze locatie moeten afzien. Ook De Hoog voldoet aan de regels, zegt de KNDB.

De Russische oud-wereldkampioen en damgrootmeester Alexander Georgiev is nu nog wereldrecordhouder. Dat is hij al sinds 2015. Hij nam het destijds op tegen 45 tegenstanders. Van IJzendoorn gaat spelen tegen vijftig tegenstanders, waarvan er 35 door hemzelf zijn uitgekozen. Om het vorige record te breken, moet hij een score halen van zeventig procent. De tegenstanders moeten een bepaald ratinggemiddelde hebben om te mogen meedoen.

Luttele seconden

Deelnemers aan wedstrijden kloksimultaan dammen hebben allemaal evenveel bedenktijd, alleen moet de aanvaller zijn tijd gebruiken voor alle borden. Hierdoor heeft in dit geval Van IJzendoorn maar luttele seconden de tijd om te bedenken wat hij gaat doen.

Van IJzendoorn is grootmeester en komt uit Wateringen. Biljart- en Bridgecentrum De Hoog is ook de thuishaven van zijn club Damlust. Om te oefenen voor zijn recordpoging in september, was Van IJzendoorn onlangsin IJsselstein actief tegen dertig tegenstrevers. In 2017 werd hij Nederlands Kampioen, bij zijn debuut.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties gesloten

Lustrum 10 jaar BV Nieuwe Gouwe geslaagd

Afgaande op enthousiaste reacties van velen van jullie kunnen we wel zeggen dat het een zeer geslaagde lustrumdag is geworden. Met maar liefst 24 deelnemers aan het onderlinge toernooi en zelfs 32 deelnemers aan het prachtige buffet. Leuk was dat bij dat buffet vier partners van leden aanwezig waren. De dames gaven meteen heel wat kleur aan dat buffet.

Bij binnenkomst kreeg iedereen koffie (of iets anders) met een heerlijk stuk gebak. Zoals vanouds had Sjon daarvoor gezorgd. Ook wethouder Thierry van Vugt mocht daarvan proeven. Het was mooi dat ons lustrum werd opgeluisterd met zijn aanwezigheid. Na het welkomstwoordje van onze voorzitter wenste de wethouder ons geluk met het lustrum. Hij was op de hoogte van de wat sombere toekomst van sportcentrum De Hoog en hij sprak de hoop uit dat stichting De Hoog en de betrokken verenigingen in overleg met de gemeente toch tot een bevredigende oplossing kunnen komen. De wethouder mocht vervolgens het toernooi openen met de eerste stoot. Al snel bleek dat de talenten van Thierry van Vugt niet op de biljarttafel gezocht moeten worden. Helaas ontbrak op deze dag Theo Daanen, die door een hartinfarct is getroffen. Wij wensen hem uiteraard een spoedig herstel toe.

Daarna kon op de zes kleine tafels volop worden gespeeld in zes poules. Ondertussen hield de wethouder enkele babbeltjes met stichtingsvoorzitter Martin de Bruin en met ons oudste lid Bep Wassenaar. Waarover hij en de wethouder spraken, is tot nu toe een geheim.

Dit praatje zal Bep Wassenaar ongetwijfeld goed hebben gedaan, want de 96-jarige speelde als een jonge hond. Hij schopte het tot de halve finale. Toen sloeg de vermoeidheid toch wel een beetje toe. Bep verloor van Damas Dekker. Hoewel het zijn zevende partij van die dag werd, stond Bep er op om ook om de derde en vierde plaats te spelend. Daarin ging hij strijdend tenonder tegen Roy Pellikaan. Laatstgenoemde was een van de vier gastspelers tijdens het toernooi. Hun aanwezigheid was zeer plezierig en onderstreepte de gastvrijheid van Nieuwe Gouwe.

De eindstrijd ging tussen Damas Dekker en de jongere broer van Bep, Jan Wassenaar. Dankzij een geweldige serie van 20 trok Jan aan het langste eind. Hij werd de verdiende winnaar van het toernooi. Voor hem en Damas waren er een fles wijn. De poedelprijs (ook wijn) was voor Willem Hofstede. De wijn was verzorgd door Sjon.

Na het biljarten werd het tijd voor het lopende buffet, verzorgd door cateraar Diana’s Kitchen uit Haastrecht. Dat was een zeer goed buffet, dat was klaargezet door de vrijwillige barmedewerkers Rianne en Maarten, die de hele dag aanwezig waren om de biljarters te bedienen. Waarvoor dank. Deze maaltijd verliep in een bijzonder goede sfeer.

Waarmee een passend einde kwam aan deze feestelijke dag. Op naar het volgende lustrum…..waar dat dan ook gevierd mag worden.

Hans van Raalte

   

Geplaatst in Biljart | Reacties gesloten

Gratis opleiding “Besturen met Impact” voor sportverenigingen

In het nieuwe seizoen gaat de KNVB proberen een opleiding “Besturen met Impact” te organiseren voor geïnteresseerde (kandidaat-)bestuursleden voor de sportverenigingen in de gemeente Gouda.

Informatie

Meer informatie over deze opleiding lees je via de volgende link: Opleidingen | KNVB

Daarnaast is de volgende informatie van belang:

 1. Het is de bedoeling de opleiding in de loop van het najaar (september/oktober) te starten.
 2. De opleiding behelst vier (4) avonden, die steeds op maandag worden gehouden.
 3. De locatie van de bijeenkomsten proberen we zo veel als mogelijk lokaal of regionaal te organiseren. Wanneer er binnen de gemeente Gouda 16 deelnemers zijn, dan gaan we deze binnen de gemeente organiseren.
 4. Wanneer het aantal deelnemers niet voldoende is deze opleiding lokaal te organiseren, dan gaan we dit combineren met de deelnemers uit de omliggende gemeenten. De bedoeling is wel dat de reistijden voor de deelnemers tot een minimum worden beperkt.
 5. De locatie waarop de avonden worden gehouden rouleert steeds per avond.
 6. Info rond eigen bijdrage: Voor deelname aan de opleiding is een eigen bijdrage verschuldigd van € 100,00. De gemeente Gouda is bereid deze kosten voor de rekening te nemen vanuit het lokale Sportakkoord. Hierdoor kun je dus gratis aan deze opleiding deelnemen. Hulde hiervoor!
 7. De opleiding is bij uitstek geschikt voor bestuursleden van sportverenigingen, maar ook voor kandidaat-bestuursleden is deelname zeker aan te bevelen.

Heb je vragen, dan kun je die uiteraard laten weten.

Zodra er meer bekend is over de voortgang (aantal deelnemers, start opleiding e.d.), dan ga ik je hierover informeren, nadat jij je voor de opleiding hebt ingeschreven.

Mocht je willen deelnemen aan de opleiding, dan kun je je alvast inschrijven via de volgende link: https://diy.smartallies.nl/s/nl/64940b65637ce

Van harte aanbevolen uiteraard.

Heb je de opleiding zelf al gevolgd, dan kun je deze mail uiteraard als niet ontvangen beschouwen. In dat geval wil ik je vragen jouw mede-bestuursleden enthousiast te maken de opleiding te gaan volgen.

 

Geplaatst in Algemeen, Biljart, Bridge, Dammen, Go, Schaken | Reacties gesloten

Komende extra activiteiten

 • 16 augustus Lustrumfeest 10 jarig bestaan, georganiseerd door biljartclub Nieuwe Gouwe
 • 19 augustus oefening simultaan klok dammen door Martijn van IJzendoorn
 • 21 t/m 23 augustus MD biljart toernooi, georganiseerd met de “vrienden van De Hoog”
 • 16 september recordpoging simultaan klok dammen tegen 50 tegenstanders door Martijn van IJzendoorn
 • 23 september Kaastoernooi, georganiseerd door biljartvereniging Musketier
 • 21 oktober start districts viertallen competitie bridge
 • 28 oktober GO toernooi, georganiseerd door GOclub Gouda
 • 29 oktober bridgen voor een goed doel door de Scoroptimisten
 • 4 november Nederlands Kampioenschap Stratego

 

Geplaatst in Algemeen, Biljart, Bridge, Dammen, Go, Gouda Denkt, Pers, Schaken | Reacties gesloten

10 jarig bestaan

Het is inmiddels 10 jaar geleden dat Jan de Hoog het pand aan de Nieuwe Gouwe O.Z. kocht om te laten verbouwen tot een biljart en denksportcentrum.

Jan de Hoog, fervent biljarter en bridger.

Het bestuur van de stichting De Hoog Biljart en Bridgecentrum en alle gebruikers van het centrum zijn hem nog steeds dankbaar hiervoor.

Vanaf augustus staan diverse feestelijke en spannende gebeurtenissen op het programma.

 

Geplaatst in Algemeen, Biljart, Bridge, Geen categorie | Reacties gesloten