PLUS spaaractie

Spek de clubkas van De Hoog biljart en bridgecentrum samen met PLUS van Ee en PLUS Koornneef.

 Een steuntje in de rug kunnen we na afgelopen seizoen wel gebruiken. Daarom organiseren PLUS van Ee en PLUS Koornneef in Gouda van zondag 5 september t/m zaterdag 13 november een unieke spaaractie: Spaar je club gezond. Klanten kunnen sparen voor sponsorpunten. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je er al één. Hoe meer sponsorpunten jij spaart, hoe meer euro’s dat oplevert voor de kas van ons centrum. Vergeet daarbij niet de sponsorpunten te activeren op www.plus.nl/sponsorpunten

Help ons mooie centrum met de sponsorpunten van PLUS.

PLUS van Ee en PLUS Koorneef stellen samen in totaal € 20.000,- beschikbaar voor alle deelnemende clubs.

Ga voor meer informatie over de spaaractie naar www.plus.nl/club

of vraag ernaar bij PLUS van Ee of PLUS Koornneef.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties gesloten

Bridgecursus “Samen doen en denken”

Er zijn 2 mogelijkheden:

  • U leert in 2 x 12 woensdagavonden bridgen. De kosten zijn € 100,- voor de lessen plus € 55,- voor het lesmateriaal. Deze cursus start weer in januari 2022.  Voor meer informatie of inschrijven kunt u mailen met info@bjbgouda.nl of bellen met Rianne Schuizeman 0651871086.
  • Of:
  • U leert spelenderwijs in een gezellige clubsetting en in een wat rustiger tempo bridgen op dinsdag- of vrijdagmiddag.  Deze cursus is gesubsidieerd door de Gemeente Gouda. De kosten zijn € 35,- per 12 lesmiddagen. Zie voor meer informatie hieronder.

Geplaatst in Algemeen, Bridge, Gouda Denkt | Reacties gesloten

Corona maatregelen per 1 september

Op 1 augustus hebben de verenigingen die gebruik maken van ons centrum een brief ontvangen over onze ideeën over het toegangsbeleid bij de start van het seizoen i.v.m. Covid-19. Wij willen u hartelijk danken voor de reacties, die voor het overgrote deel positief waren.

Voorop blijft staan dat we spelers, bezoekers én vrijwilligers willen beschermen. Volgens ons kan dit alleen door degenen toe te laten die volledig zijn gevaccineerd, met een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud kunnen aantonen dat zij geen coronabesmetting hebben of als iemand is hersteld van corona. Een zelftest kost ongeveer € 3. Uitzondering zijn jeugdige bezoekers tot 12 jaar.

Op het eerste gezicht kan dit voor bezoekers een impopulaire maatregel betekenen. Op deze manier trachten we echter te voorkomen dat het centrum in het najaar bij een nieuwe corona-uitbraak wederom voor korte of lange tijd zou moeten sluiten. De besturen van de verenigingen zijn verantwoordelijk voor de toepassing van deze maatregel en worden geacht hun leden (en de besturen van eventueel bezoekende verenigingen) hierover bijtijds in te lichten. Voor alle sportclubs geldt nu al dat volgens het protocol binnensport een gezondheidscheck en registratie verplicht is. De maatregel gaat in per 1 september a.s.

Wij spelen hiermee ook in op het plan van het kabinet een coronabewijs verplicht te stellen bij meer dan 75 bezoekers, een aantal dat regelmatig wordt overschreden in ons gebouw. Het is nog niet duidelijk in hoeverre de 1,5 meter-maatregel kan worden geschrapt, dus pleiten we ervoor deze voorlopig te handhaven. Om drukte te vermijden, vragen we verenigingen die van een andere zaal gebruikmaken dan waar de bar zich bevindt, de dienstdoende vrijwilliger te vragen bestellingen op te nemen en te bezorgen.

Het centrum blijft ook zorgen voor desinfecterend materiaal. Biljarttafels, stoelen, tafels e.d. worden regelmatig gereinigd. We gaan er vanuit dat de algemene coronaregels worden nageleefd zoals veelvuldig handen wassen en thuis blijven bij ziekteverschijnselen. Bij binnenkomst wordt iedereen nog steeds geacht zich te laten registreren bij de vrijwilliger achter de bar door zijn/haar naam te laten noteren op het drankbriefje.

Om de luchtkwaliteit in het centrum te waarborgen, zijn in de beneden- en in de bovenzaal apparaten geïnstalleerd voor een professionele luchtreiniging. De systemen meten de luchtkwaliteit en filteren de omgevingslucht van virusdeeltjes, bacteriën, pollen, fijnstof enzovoorts. Zodoende ontstaat er een fris klimaat voor onze sporters.

Tot slot. De verenigingen hebben een belangrijke taak in de communicatie naar hun leden toe. Wij hopen dat zij hun leden ervan overtuigen van het nut van deze maatregel, die alleen met wederzijds vertrouwen tot resultaat leidt. Niettemin houdt het bestuur zich het recht voor bezoekers van De Hoog de toegang te weigeren als er niet aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.

Alleen samen kunnen we er voor zorgen dat het centrum blijft functioneren.

Geplaatst in Algemeen, Biljart, Bridge, Dammen, Go, Schaken | Reacties gesloten

Update toekomst centrum De Hoog

SAMEN NAAR EEN GEZONDE TOEKOMST

Beste mensen,

Ons biljart- en denkcentrum is alweer enkele maanden gesloten als gevolg van de corona-pandemie.  We hadden de hoop u vanaf 2 januari weer te kunnen ontvangen, maar gezien de stijgende besmettingscijfers en de nu door de overheid opgelegde strengere maatregelen is deze datum niet haalbaar. Dat betekent dat De Hoog voorlopig gesloten zal blijven.

Onze medewerkers en vrijwilligers staan te popelen om weer in actie te komen en onze leden ongetwijfeld ook, maar helaas zal dat op korte termijn niet gebeuren. Gelukkig hebben we ook goed nieuws te melden. Dankzij de ruimhartige hulp van de overheid hebben we de financiële schade beperkt kunnen houden. Ook zijn we dankbaar voor de financiële en morele steun van onze leden en verenigingen.

Belangrijk is dat het bestuur met verhuurder Siroco (het beleggingsfonds van de familie De Hoog) afspraken heeft kunnen maken voor dit en volgend jaar. We hoeven ons voorlopig geen zorgen te maken, hoewel er nog veel moet gebeuren. Zo hopen we dat de recent ingestelde werkgroep begin volgend jaar aan de slag kan met het verwerven van extra inkomsten. Daarmee kunnen we de komende jaren financiële armslag creëren voor nieuwe projecten en investeringen.

Ondanks de beperkende maatregelen wensen wij u namens alle medewerkers en vrijwilligers fijne feestdagen. We hopen u allen zo snel mogelijk in het nieuwe jaar in goede gezondheid weer te kunnen ontvangen.

Het bestuur van De Hoog

Geplaatst in Algemeen | Reacties gesloten

Nu ook Biljartles bij De Hoog

Vanaf augustus 2021 is het mogelijk biljartles te boeken bij Serg Dianov.

Zowel op de grote tafel als op de kleine tafel.

Geplaatst in Algemeen, Biljart | Reacties gesloten

Verhoging huren biljart

Cijfers

Biljart- en bridgecentrum De Hoog is in augustus 2013 geopend. Sindsdien zijn de afdrachten van de biljartverenigingen gelijk gebleven. De index CBS laat zien dat vanaf 2014 tot en met 2019 alleen de consumentenprijzen van huisvesting/energie/water al zijn gestegen met 10 procent. De huur van het gebouw stijgt met twee procent per jaar. Tussen 2013 en 2020 is dat een stijging van ongeveer 15 procent. De verwachting is dat de kosten de komende jaren blijven stijgen. Verder heeft de afkoop van tafelgeld een negatieve invloed gehad op de totale inkomsten.

Verhoging huurprijzen in 2 fases

Huren en afkoopsommen van De Musketier en Nieuwe Gouwe worden gelijkgetrokken. De contributie van donateurs wordt ook geleidelijk verhoogd alsmede tafelhuur en afkoop.
De verhoging wordt doorgevoerd in twee fases: seizoen 2020/2021 en 2021/2022.

Huren

Musketier in 2020/2021 van € 37,50 naar € 41,00 in 2021/2022 naar € 45,00
Nieuwe Gouwe van € 40,00 naar € 42,50 en daarna naar € 45,00
Donateurs in twee stappen van € 25,00 via € 30,00 naar € 35,00
Leden De Hoog van € 100,00 all-in via € 107,50 naar € 115,00
Kaderteam De Hoog/van der Wilt via € 107,50 naar € 115,00

Afkoopsommen kleine en grote tafels voor Musketier en Nieuwe Gouwe: in 2020/2021 van € 60,00 naar € 70,00 en in 2021/2022 naar € 75,00

Tafelhuur

Matchtafel: € 4,00 per lid per uur, gaat in stappen van € 4,25 naar € 4,50
Kleine tafel: € 2,00 per lid per uur, gaat in stappen van € 2,25 naar € 2,50

 

Geplaatst in Algemeen, Biljart | Reacties gesloten

Hoe kunt u ons mooie centrum helpen?

Blijf je sportclub trouw! En je clubaccommodatie!

Wij rekenen erop dat zoveel mogelijk leden hun verenigingscontributie trouw blijven betalen en dat contributie en huur aan stichting De Hoog worden doorbetaald. We hopen dat de baromzet (een zeer belangrijke inkomstenbron) nog enigszins op peil blijft. Er zijn echter meer manieren, waarop u het voortbestaan van uw clubaccommodatie financieel kunt steunen.

Vriend
Het centrum De Hoog is een stichting (zonder winstoogmerk). Wij nodigen iedereen graag uit om toe te treden tot de Vrienden van Stichting De Hoog. Als Vriend kunt u eenmalig een donatie doen, maar u kunt ook een Vriendencontract krijgen voor een langdurige verbintenis. Wat krijgt u ervoor terug? De Vrienden worden minstens eenmaal per jaar uitgenodigd voor een gezellige bijeenkomst. Bij evenementen hebben Vrienden altijd gratis toegang. Interesse? Neem contact met ons op. Donaties (25 euro of meer) kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL42 RABO 0335 5784 62 t.n.v. Stichting De Hoog Biljart en Bridgecentrum ovv ‘Vriend van De Hoog’.

Sponsor
Stichting De Hoog is ook op zoek naar sponsoren. Voor hen geldt een uitgebreider dankpakket. Sponsoren zijn automatisch Vrienden van de stichting. Daarnaast kunnen zij in overleg op sommige dagdelen gebruik maken van de benedenzalen van het centrum (150 m2) inclusief bar en keuken. Uiteraard geldt dit tijdens de coronacrisis in beperkte mate. Sponsoren, die bereid zijn een toernooi financieel te steunen, kunnen rekenen op zoveel mogelijk publiciteit voor hun product of bedrijf. Sponsorcontracten kunnen per evenement worden opgesteld. Daarnaast is het mogelijk om een contract af te sluiten voor permanente reclame in de speelzalen en/of het pand.

Informatie
Voor meer informatie: info@bjbgouda.nl. Telefoon 0182-747110 of bij geen gehoor 06-51871086.

Geplaatst in Algemeen, Biljart, Bridge, Dammen, Geen categorie, Go, Schaken | Reacties gesloten

Biljarters weer aan stoot bij De Hoog

Spelers van biljartervereniging Nieuwe Gouwe beleefden dinsdagmiddag 9 juni de primeur van de heropening van het Goudse biljart- en bridgecentrum De Hoog. De keu moest vanaf medio maart noodgedwongen worden opgeborgen in verband met de sluiting van het centrum als gevolg van de coronacrisis. Dankzij allerlei preventieve maatregelen kan er weer worden gespeeld. De biljarters moeten wel vooraf aangeven wanneer ze willen spelen. In beperkte aantallen.
Wekelijks komen zo’n tweehonderd biljarters naar De Hoog. De vreugde vanmiddag onder de (vooral oudere) spelers is groot. Eindelijk kunnen ze weer hun favoriete sport beoefenen en – op anderhalve meter afstand – de stand van het land doornemen met hun teamgenoten. ,,We waren nog druk bezig met de recreantencompetitie, toen we van de ene op de andere dag thuis moesten blijven. Dan kun je ineens je hobby niet meer uitoefenen. En we hebben natuurlijk de sfeer gemist,’’, aldus de zes spelers die als team Nieuwe Gouwe 4 vanaf september deelnemen aan de nieuwe competitie. Léon van Catz (foto): ,,Het was weer erg gezellig om te kunnen biljarten. De organisatie staat als een huis, we kunnen met gepaste afstand gemakkelijk met z’n tweeën een partijtje spelen.’’
De echte primeur van de heropening hadden Nieuwe Gouwe-leden Jan Wassenaar en Maarten Verhoef, die in een eerdere shift mochten spelen.
Voorlopig is het centrum vier dagen in de week geopend. Het bestuur van De Hoog is druk bezig de financiële eindjes aan elkaar te knopen. Dat lukt onder meer dankzij een prima verstandhouding met verhuurder Siroco. Ook individuele sporters laten van zich horen en hebben zich aangemeld als Vriend van De Hoog. ,,Met z’n allen komen we er weer bovenop, want met ruim duizend biljarters, bridgers en andere denksporters is het centrum voor Gouda en omgeving onmisbaar geworden,’’ aldus het bestuur. Ook De Hoog steunen? Kijk voor de mogelijkheden hier . Hier kan men zich ook aanmelden als lid van een van de biljartverenigingen. Zie hier.

Tekst en foto’s Martin de Bruin en Hans van Raalte

Geplaatst in Geen categorie | Reacties gesloten

Dick Jaspers

Ons centrum is 2020 begonnen met een hoogtepunt. Niels van der Vlist, die als voorzitter afscheid heeft genomen van Stichting De Hoog biljart en bridgecentrum, mocht een partijtje spelen tegen 4-voudig wereldkampioen Dick Jaspers.

De belangstelling was groot. Tijdens de clinic werd er veel gelachen en geapplaudisseerd voor de kunsten van deze grootheid in driebanden.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties gesloten

Bridgeles voor beginners

Er zijn alweer voldoende aanmeldingen en daarom begint er op woensdagavond 22 januari bij Bridgekring Ons Genoegen weer een nieuwe bridgecursus voor starters (10 woensdagavonden).
Deze zal gegeven worden door Marcel Bergshoeff, volgens de lesmethode van de Nederlandse Bridge Bond “Start met bridge”.
De cursus kost € 50,-. U bent dan gratis lid van Bridgekring Ons Genoegen voor de rest van dit bridgeseizoen. De kosten voor het lesboek en werkboek samen is € 30,90.U kunt daarna de rest van het seizoen spelen op donderdagmiddag of donderdagavond. Zie https://www.nbbclubsites.nl/club/5016.
Voordeel is: opvang, ook nog ná de cursus, lidmaatschap van de Nederlandse Bridgebond en daarmee maandelijks het blad “Bridge”.
Na deze 10 lessen bieden wij u aan nog 2 avonden of middagen vrijblijvend bij ons te spelen waarbij we u nog zullen begeleiden en u kunt proeven hoe het op een club toegaat.

De cursus vindt plaats in de bridgezaal bij biljart en bridgecentrum De Hoog, Nieuwe Gouwe OZ 11b, 2801 SB Gouda en start om 19.45 uur.

U kunt zich opgeven bij Rianne Schuizeman rschuizeman@hotmail.com en het totaalbedrag ad € 80,90 overmaken op NL13RABO 0366.8706.02 t.n.v. R. Schuizeman te Gouda.
U mag het ook contant voldoen op uw eerste les.

Geplaatst in Bridge | Reacties gesloten