Aangescherpte maatregelen Stichting De Hoog

Met onmiddellijke ingang is besloten de coronaregels in ons centrum De Hoog aan te passen aan de overheidsmaatregelen.

Het centrum is voortaan vanaf 17.00 uur gesloten. Om de biljarters toch wat meer ruimte geven gaat De Hoog bij wijze van proef een uur eerder open, namelijk om 11.00 uur. De wedstrijden van Nieuwe Gouwe beginnen om 13.00 uur in plaats van 13.30 uur.

Bij binnenkomst en verplaatsing binnen het gebouw (zoals het bestellen bij de bar of toiletbezoek) is het dragen van een mondkapje verplicht. Tijdens het biljarten of als u zit mag het mondkapje af.

In het centrum is de 1,5 meter regel weer in het leven geroepen. Houdt afstand van elkaar zowel bij het biljarten als bij het zitten.

Bestellen moet bij de bar, houdt ook daar afstand van elkaar, vermijd drukte en draag een mondkapje.

Houdt u aan de al geldende regels:

  • Alleen met een vaccinatie- of herstelbewijs (QR-code) kunt u terecht in De Hoog.
  • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
  • Was vaak en goed uw handen
  • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen

De verwachting is dat deze maatregelen voor een langere periode gaan gelden. Zodra de overheid maatregelen verder verscherpt of hopelijk terugdraait, zal het bestuur bekijken wat voor gevolgen dit heeft voor De Hoog.

Bestuur Stichting Biljart- en Bridgecentrum De Hoog

Geplaatst in Biljart | Reacties gesloten

Sluiting om 18.00 uur

Het besluit van de overheid om met ingang van dit weekeinde alle horeca in de avonduren te laten sluiten, heeft ook gevolgen voor ons centrum. Gedurende drie weken kunnen biljarters en denksporters alleen overdag (maandag tot en met zaterdag) terecht. Het centrum zal om 18.00 uur dichtgaan.

De biljartbond heeft inmiddels besloten de avondcompetities op te schorten. De middagcompetities gaan gewoon door.

De bridgebond adviseert dringend om niet fysiek te bridgen. Bridgekring Ons Genoegen organiseert opnieuw stepbridge. Ook niet-leden van BKOG zijn welkom. Zie voor meer informatie hierover de clubsite.

We hopen dat we vanaf maandag 6 december weer helemaal open mogen.

De coronaregels blijven uiteraard van kracht. U heeft alleen toegang tot ons centrum indien u beschikt over een vaccinatiebewijs met QR-code, een herstelbewijs (minder dan zes maanden hersteld van corona) of een testbewijs (negatieve uitslag van minder dan 24 uur voor de activiteit).

Desinfecteer uw handen voor u de zaal betreedt en houdt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand. Voorkom drukte bij de bar. En uiteraard: blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.

 

Geplaatst in Geen categorie | Reacties gesloten

QR-code check

Ook wij ontkomen er niet meer aan en moeten vanaf 6 november alle gebruikers controleren op de QR-code of testbewijs.

Voor onze en uw eigen veiligheid.

Alle bridgeverenigingen die bij ons spelen hebben dit reeds gedaan.

Voor wie gevaccineerd is en een QR code op telefoon of papier kan laten zien is dit slechts eenmalig nodig.

Testbewijzen zijn slechts 24 uur geldig, dus dat moet telkens weer gecontroleerd worden.

Wij zorgen voor een lijst met namen van alle biljarters zodat onze medewerkers kunnen afvinken wie al is gecontroleerd en wie nog niet.

Meldt u zich dus even bij binnenkomst bij de barmedewerker voor de controle.

 

Aan de bestuursleden van de verenigingen en biljartteams op “groot” vragen we om ook hun eigen leden, introducés en tegenstanders van deze maatregel op de hoogte te stellen en ons te helpen met het controleren.

 

Geplaatst in Biljart, Bridge, Dammen, Go, Schaken | Reacties gesloten

PLUS spaaractie

Spek de clubkas van De Hoog biljart en bridgecentrum samen met PLUS van Ee en PLUS Koornneef.

 Een steuntje in de rug kunnen we na afgelopen seizoen wel gebruiken. Daarom organiseren PLUS van Ee en PLUS Koornneef in Gouda van zondag 5 september t/m zaterdag 13 november een unieke spaaractie: Spaar je club gezond. Klanten kunnen sparen voor sponsorpunten. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je er al één. Hoe meer sponsorpunten jij spaart, hoe meer euro’s dat oplevert voor de kas van ons centrum. Vergeet daarbij niet de sponsorpunten te activeren op www.plus.nl/sponsorpunten

Help ons mooie centrum met de sponsorpunten van PLUS.

PLUS van Ee en PLUS Koorneef stellen samen in totaal € 20.000,- beschikbaar voor alle deelnemende clubs.

Ga voor meer informatie over de spaaractie naar www.plus.nl/club

of vraag ernaar bij PLUS van Ee of PLUS Koornneef.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties gesloten

Bridgecursus “Samen doen en denken”

Er zijn 2 mogelijkheden:

  • U leert in 2 x 12 woensdagavonden bridgen. De kosten zijn € 100,- voor de lessen plus € 55,- voor het lesmateriaal. Deze cursus start weer in januari 2022.  Voor meer informatie of inschrijven kunt u mailen met info@bjbgouda.nl of bellen met Rianne Schuizeman 0651871086.
  • Of:
  • U leert spelenderwijs in een gezellige clubsetting en in een wat rustiger tempo bridgen op dinsdag- of vrijdagmiddag.  Deze cursus is gesubsidieerd door de Gemeente Gouda. De kosten zijn € 35,- per 12 lesmiddagen. Zie voor meer informatie hieronder.

Geplaatst in Algemeen, Bridge, Gouda Denkt | Reacties gesloten

Corona maatregelen per 1 september

Op 1 augustus hebben de verenigingen die gebruik maken van ons centrum een brief ontvangen over onze ideeën over het toegangsbeleid bij de start van het seizoen i.v.m. Covid-19. Wij willen u hartelijk danken voor de reacties, die voor het overgrote deel positief waren.

Voorop blijft staan dat we spelers, bezoekers én vrijwilligers willen beschermen. Volgens ons kan dit alleen door degenen toe te laten die volledig zijn gevaccineerd, met een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud kunnen aantonen dat zij geen coronabesmetting hebben of als iemand is hersteld van corona. Een zelftest kost ongeveer € 3. Uitzondering zijn jeugdige bezoekers tot 12 jaar.

Op het eerste gezicht kan dit voor bezoekers een impopulaire maatregel betekenen. Op deze manier trachten we echter te voorkomen dat het centrum in het najaar bij een nieuwe corona-uitbraak wederom voor korte of lange tijd zou moeten sluiten. De besturen van de verenigingen zijn verantwoordelijk voor de toepassing van deze maatregel en worden geacht hun leden (en de besturen van eventueel bezoekende verenigingen) hierover bijtijds in te lichten. Voor alle sportclubs geldt nu al dat volgens het protocol binnensport een gezondheidscheck en registratie verplicht is. De maatregel gaat in per 1 september a.s.

Wij spelen hiermee ook in op het plan van het kabinet een coronabewijs verplicht te stellen bij meer dan 75 bezoekers, een aantal dat regelmatig wordt overschreden in ons gebouw. Het is nog niet duidelijk in hoeverre de 1,5 meter-maatregel kan worden geschrapt, dus pleiten we ervoor deze voorlopig te handhaven. Om drukte te vermijden, vragen we verenigingen die van een andere zaal gebruikmaken dan waar de bar zich bevindt, de dienstdoende vrijwilliger te vragen bestellingen op te nemen en te bezorgen.

Het centrum blijft ook zorgen voor desinfecterend materiaal. Biljarttafels, stoelen, tafels e.d. worden regelmatig gereinigd. We gaan er vanuit dat de algemene coronaregels worden nageleefd zoals veelvuldig handen wassen en thuis blijven bij ziekteverschijnselen. Bij binnenkomst wordt iedereen nog steeds geacht zich te laten registreren bij de vrijwilliger achter de bar door zijn/haar naam te laten noteren op het drankbriefje.

Om de luchtkwaliteit in het centrum te waarborgen, zijn in de beneden- en in de bovenzaal apparaten geïnstalleerd voor een professionele luchtreiniging. De systemen meten de luchtkwaliteit en filteren de omgevingslucht van virusdeeltjes, bacteriën, pollen, fijnstof enzovoorts. Zodoende ontstaat er een fris klimaat voor onze sporters.

Tot slot. De verenigingen hebben een belangrijke taak in de communicatie naar hun leden toe. Wij hopen dat zij hun leden ervan overtuigen van het nut van deze maatregel, die alleen met wederzijds vertrouwen tot resultaat leidt. Niettemin houdt het bestuur zich het recht voor bezoekers van De Hoog de toegang te weigeren als er niet aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.

Alleen samen kunnen we er voor zorgen dat het centrum blijft functioneren.

Geplaatst in Algemeen, Biljart, Bridge, Dammen, Go, Schaken | Reacties gesloten

Update toekomst centrum De Hoog

SAMEN NAAR EEN GEZONDE TOEKOMST

Beste mensen,

Ons biljart- en denkcentrum is alweer enkele maanden gesloten als gevolg van de corona-pandemie.  We hadden de hoop u vanaf 2 januari weer te kunnen ontvangen, maar gezien de stijgende besmettingscijfers en de nu door de overheid opgelegde strengere maatregelen is deze datum niet haalbaar. Dat betekent dat De Hoog voorlopig gesloten zal blijven.

Onze medewerkers en vrijwilligers staan te popelen om weer in actie te komen en onze leden ongetwijfeld ook, maar helaas zal dat op korte termijn niet gebeuren. Gelukkig hebben we ook goed nieuws te melden. Dankzij de ruimhartige hulp van de overheid hebben we de financiële schade beperkt kunnen houden. Ook zijn we dankbaar voor de financiële en morele steun van onze leden en verenigingen.

Belangrijk is dat het bestuur met verhuurder Siroco (het beleggingsfonds van de familie De Hoog) afspraken heeft kunnen maken voor dit en volgend jaar. We hoeven ons voorlopig geen zorgen te maken, hoewel er nog veel moet gebeuren. Zo hopen we dat de recent ingestelde werkgroep begin volgend jaar aan de slag kan met het verwerven van extra inkomsten. Daarmee kunnen we de komende jaren financiële armslag creëren voor nieuwe projecten en investeringen.

Ondanks de beperkende maatregelen wensen wij u namens alle medewerkers en vrijwilligers fijne feestdagen. We hopen u allen zo snel mogelijk in het nieuwe jaar in goede gezondheid weer te kunnen ontvangen.

Het bestuur van De Hoog

Geplaatst in Algemeen | Reacties gesloten

Nu ook Biljartles bij De Hoog

Vanaf augustus 2021 is het mogelijk biljartles te boeken bij Serg Dianov.

Zowel op de grote tafel als op de kleine tafel.

Geplaatst in Algemeen, Biljart | Reacties gesloten

Verhoging huren biljart

Cijfers

Biljart- en bridgecentrum De Hoog is in augustus 2013 geopend. Sindsdien zijn de afdrachten van de biljartverenigingen gelijk gebleven. De index CBS laat zien dat vanaf 2014 tot en met 2019 alleen de consumentenprijzen van huisvesting/energie/water al zijn gestegen met 10 procent. De huur van het gebouw stijgt met twee procent per jaar. Tussen 2013 en 2020 is dat een stijging van ongeveer 15 procent. De verwachting is dat de kosten de komende jaren blijven stijgen. Verder heeft de afkoop van tafelgeld een negatieve invloed gehad op de totale inkomsten.

Verhoging huurprijzen in 2 fases

Huren en afkoopsommen van De Musketier en Nieuwe Gouwe worden gelijkgetrokken. De contributie van donateurs wordt ook geleidelijk verhoogd alsmede tafelhuur en afkoop.
De verhoging wordt doorgevoerd in twee fases: seizoen 2020/2021 en 2021/2022.

Huren

Musketier in 2020/2021 van € 37,50 naar € 41,00 in 2021/2022 naar € 45,00
Nieuwe Gouwe van € 40,00 naar € 42,50 en daarna naar € 45,00
Donateurs in twee stappen van € 25,00 via € 30,00 naar € 35,00
Leden De Hoog van € 100,00 all-in via € 107,50 naar € 115,00
Kaderteam De Hoog/van der Wilt via € 107,50 naar € 115,00

Afkoopsommen kleine en grote tafels voor Musketier en Nieuwe Gouwe: in 2020/2021 van € 60,00 naar € 70,00 en in 2021/2022 naar € 75,00

Tafelhuur

Matchtafel: € 4,00 per lid per uur, gaat in stappen van € 4,25 naar € 4,50
Kleine tafel: € 2,00 per lid per uur, gaat in stappen van € 2,25 naar € 2,50

 

Geplaatst in Algemeen, Biljart | Reacties gesloten

Hoe kunt u ons mooie centrum helpen?

Blijf je sportclub trouw! En je clubaccommodatie!

Wij rekenen erop dat zoveel mogelijk leden hun verenigingscontributie trouw blijven betalen en dat contributie en huur aan stichting De Hoog worden doorbetaald. We hopen dat de baromzet (een zeer belangrijke inkomstenbron) nog enigszins op peil blijft. Er zijn echter meer manieren, waarop u het voortbestaan van uw clubaccommodatie financieel kunt steunen.

Vriend
Het centrum De Hoog is een stichting (zonder winstoogmerk). Wij nodigen iedereen graag uit om toe te treden tot de Vrienden van Stichting De Hoog. Als Vriend kunt u eenmalig een donatie doen, maar u kunt ook een Vriendencontract krijgen voor een langdurige verbintenis. Wat krijgt u ervoor terug? De Vrienden worden minstens eenmaal per jaar uitgenodigd voor een gezellige bijeenkomst. Bij evenementen hebben Vrienden altijd gratis toegang. Interesse? Neem contact met ons op. Donaties (25 euro of meer) kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL42 RABO 0335 5784 62 t.n.v. Stichting De Hoog Biljart en Bridgecentrum ovv ‘Vriend van De Hoog’.

Sponsor
Stichting De Hoog is ook op zoek naar sponsoren. Voor hen geldt een uitgebreider dankpakket. Sponsoren zijn automatisch Vrienden van de stichting. Daarnaast kunnen zij in overleg op sommige dagdelen gebruik maken van de benedenzalen van het centrum (150 m2) inclusief bar en keuken. Uiteraard geldt dit tijdens de coronacrisis in beperkte mate. Sponsoren, die bereid zijn een toernooi financieel te steunen, kunnen rekenen op zoveel mogelijk publiciteit voor hun product of bedrijf. Sponsorcontracten kunnen per evenement worden opgesteld. Daarnaast is het mogelijk om een contract af te sluiten voor permanente reclame in de speelzalen en/of het pand.

Informatie
Voor meer informatie: info@bjbgouda.nl. Telefoon 0182-747110 of bij geen gehoor 06-51871086.

Geplaatst in Algemeen, Biljart, Bridge, Dammen, Geen categorie, Go, Schaken | Reacties gesloten