Go

gobordGo is een Aziatische denksport dat erg populair is in Japan, China en Korea. Go is de Japanse naam, in Korea heet het Baduk en in China Wei Chi.

GoGo (Goudse Go Club) is de naam van de vereniging die in het centrum speelt. Er wordt één maal in de twee weken gespeeld op de oneven dinsdagen. De even weken wordt er beurtelings gespeeld bij de zusterverenigingen in Alphen aan de Rijn en Zoetermeer. Kom vrijblijvend eens kennismaken met deze denksport. Ook worden regelmatig clinics georganiseerd waarin u de (eenvoudige) spelregels leert maar ook uw tactiek verder kunt aanscherpen.

Meer informatie over GoGo: