Corona maatregelen per 1 september

Op 1 augustus hebben de verenigingen die gebruik maken van ons centrum een brief ontvangen over onze ideeën over het toegangsbeleid bij de start van het seizoen i.v.m. Covid-19. Wij willen u hartelijk danken voor de reacties, die voor het overgrote deel positief waren.

Voorop blijft staan dat we spelers, bezoekers én vrijwilligers willen beschermen. Volgens ons kan dit alleen door degenen toe te laten die volledig zijn gevaccineerd, met een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud kunnen aantonen dat zij geen coronabesmetting hebben of als iemand is hersteld van corona. Een zelftest kost ongeveer € 3. Uitzondering zijn jeugdige bezoekers tot 12 jaar.

Op het eerste gezicht kan dit voor bezoekers een impopulaire maatregel betekenen. Op deze manier trachten we echter te voorkomen dat het centrum in het najaar bij een nieuwe corona-uitbraak wederom voor korte of lange tijd zou moeten sluiten. De besturen van de verenigingen zijn verantwoordelijk voor de toepassing van deze maatregel en worden geacht hun leden (en de besturen van eventueel bezoekende verenigingen) hierover bijtijds in te lichten. Voor alle sportclubs geldt nu al dat volgens het protocol binnensport een gezondheidscheck en registratie verplicht is. De maatregel gaat in per 1 september a.s.

Wij spelen hiermee ook in op het plan van het kabinet een coronabewijs verplicht te stellen bij meer dan 75 bezoekers, een aantal dat regelmatig wordt overschreden in ons gebouw. Het is nog niet duidelijk in hoeverre de 1,5 meter-maatregel kan worden geschrapt, dus pleiten we ervoor deze voorlopig te handhaven. Om drukte te vermijden, vragen we verenigingen die van een andere zaal gebruikmaken dan waar de bar zich bevindt, de dienstdoende vrijwilliger te vragen bestellingen op te nemen en te bezorgen.

Het centrum blijft ook zorgen voor desinfecterend materiaal. Biljarttafels, stoelen, tafels e.d. worden regelmatig gereinigd. We gaan er vanuit dat de algemene coronaregels worden nageleefd zoals veelvuldig handen wassen en thuis blijven bij ziekteverschijnselen. Bij binnenkomst wordt iedereen nog steeds geacht zich te laten registreren bij de vrijwilliger achter de bar door zijn/haar naam te laten noteren op het drankbriefje.

Om de luchtkwaliteit in het centrum te waarborgen, zijn in de beneden- en in de bovenzaal apparaten geïnstalleerd voor een professionele luchtreiniging. De systemen meten de luchtkwaliteit en filteren de omgevingslucht van virusdeeltjes, bacteriën, pollen, fijnstof enzovoorts. Zodoende ontstaat er een fris klimaat voor onze sporters.

Tot slot. De verenigingen hebben een belangrijke taak in de communicatie naar hun leden toe. Wij hopen dat zij hun leden ervan overtuigen van het nut van deze maatregel, die alleen met wederzijds vertrouwen tot resultaat leidt. Niettemin houdt het bestuur zich het recht voor bezoekers van De Hoog de toegang te weigeren als er niet aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.

Alleen samen kunnen we er voor zorgen dat het centrum blijft functioneren.

Dit bericht is geplaatst in Algemeen, Biljart, Bridge, Dammen, Go, Schaken. Bookmark de permalink. Reacties en trackbacks zijn beide momenteel gesloten.