Biljartvereniging Nieuwe Gouwe

U kunt lid worden van de biljartvereniging BC Nieuwe Gouwe. Dit biljartcentrum is de thuishaven van biljartvereniging Nieuwe Gouwe, die voorheen de naam Westhaven droeg. BC Nieuwe Gouwe heeft teams die zowel actief zijn in de recreantencompetitie als in de competities welke onder de hoed van de KNBB Midden Holland vallen. Daarnaast worden er diverse interne en externe toernooien en competities georganiseerd. Voor informatie inzake lidmaatschappen en contributies verwijzen wij u naar het reglement van de BC Nieuwe Gouwe.

Wedstrijden en uitslagen 2019-2020:

Recreanten competitie Gouda

  • Laatste nieuws

  • ___________________________________

  • Geplande activiteiten